Trong tỉnh

Vận hành hồ chứa thủy điện Hủa Na phải đảm bảo an toàn cho công trình

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1290/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hủa Na tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Quy trình này áp dụng đối với công tác vận hành hồ chứa thủy điện Hủa Na nhằm đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ công trình theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên. Cụ thể, trong mùa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Hủa Na, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra 242,97m với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm; tham gia chống lũ cho hạ du với dung tích phòng lũ 100 triệu m3 và khi có yêu cầu khác của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa; đảm bảo hiệu quả cấp nước và phát điện. Trong mùa kiệt, đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu dùng nước ở hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Vận hành hồ chứa trong mùa lũ

Nguyên tắc vận hành hồ chứa trong mùa lũ là không được phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường 240m đến cao trình mực nước lũ kiểm tra 242,97m để điều tiết lũ khi các cửa van của công trình xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Khi vận hành chống lũ cho hạ du phải tuân thủ theo quy định về trình tự, phương thức đóng, mở cửa van các công trình theo quy định tại Quy trình này đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven sông ở dưới hạ du hồ chứa.

Trong thời kỳ mưa lũ, khi chưa tham gia vận hành chống lũ cho hạ du, mức nước hồ Hủa Na không được vượt mức nước cao nhất trước lũ 242,97m, trừ trường hợp đã được quy định tại điểm 1, khoản 1, Điều 13 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã được ban hành tại Quyết định số 214/QD-TTg ngày 13/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình diễn biến thời tiết, mưa lũ, mực nước tại các trạm thủy văn Xuân Khánh, Lý Nhân; mực nước hồ, lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo để vận hành, điều tiết hồ chứa phù hợp với tình hình thực tế.

Khi kết thúc quá trình chống lũ cho hạ du phải đưa dần mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ, trừ trường hợp đã được quy định tại điểm 1, khoản 1, Điều 13 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã được ban hành tại Quyết định số 214/QD-TTg ngày 13/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tùy theo điều kiện thực tế công trình và dự báo lưu lượng về hồ, mực nước hồ chứa, tiến hành đóng dần các cửa van theo trình tự ngược với trình tự mở cả về thứ tự cửa van và thứ tự độ mở; cửa van mở sau được đóng lại trước.

Vận hành hồ chứa trong mùa kiệt

Nguyên tắc vận hành hồ chứa trong mùa kiệt là bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm cấp nước an toàn đến cuối mùa cạn. Vận hành hồ Hủa Na theo các thời kỳ, thời đoạn 10 ngày.

Trong thời gian vận hành, căn cứ vào mực nước hồ hiện tại và dự báo dòng chảy đến hồ trung bình 10 ngày tới để điều chỉnh việc vận hành sao cho mực nước hồ tại các thời điểm tương ứng không thấp hơn với giá trị quy định.

Trong trường hợp xuất hiện lũ trong mùa kiệt, hồ Hủa Na vận hành điều tiết lũ như sau: Khi lưu lượng đến hồ nhỏ hơn 1.000m3/s, vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ để hạ dần mực nước hồ, nhưng không thấp hơn mực nước cao nhất trước lũ (cao trình 235m). Khi lưu lượng đến hồ lớn hơn 1.000m3/s, vận hành điều tiết để duy trì mức nước hiện tại của hồ. Kết thúc quá trình điều tiết lũ, hồ Hủa Na phải tích nước để đưa dần mực nước hồ lên mực nước dâng bình thường.

Trong quá trình vận hành công trình nếu phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố đối với công trình đầu mối, đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời thì Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na báo cáo sự cố, đề xuất phương án khắc phục với UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa để chỉ đạo khắc phục sự cố.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP