Trong nước

UBND tỉnh yêu cầu phân công lãnh đạo theo dõi tiến độ dự án và xây dựng kế hoạch giải ngân năm 2023

Ngày 19/1/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 482/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư về việc phân công lãnh đạo theo dõi tiến độ dự án và xây dựng kế hoạch giải ngân năm 2023.

Theo đó, thực hiện Công điện số 13/CĐ-BKHĐT ngày 29/12/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ giải ngân của từng dự án.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch thực hiện và cam kết giải ngân từng tháng của năm 2023 cho từng dự án để theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đấu thầu,…; bao gồm: Kế hoạch triển khai thực hiện hồ sơ thủ tục với việc dự kiến cụ thể thời gian triển khai các bước công việc cho đến khi khởi công công trình (thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, đấu thầu, điều chỉnh dự án (nếu có),…); Kế hoạch triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có); Kế hoạch triển khai thực hiện khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn được giao; Cam kết số vốn giải ngân theo từng tháng, từng quý và cả năm 2023 của từng công trình.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị gửi Kế hoạch hành động và cam kết giải ngân của từng cơ quan, đơn vị về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 30/01/2023.

Tại văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tiến độ hàng tháng, gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) trước ngày 02 của tháng tiếp theo.

Tác giả: P.V (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP