Thủ tướng yêu cầu rà soát bữa ăn học sinh bán trú

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát việc tổ chức, thực hiện các bữa ăn cho trẻ em mầm non, học sinh bán trú, nội trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

TOP