Trong tỉnh

UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh triển khai chương trình phối hợp năm 2023

Sáng 21/3, UBND tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng báo cáo kết quả chương trình phối hợp

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng cho biết: Năm 2022, các nhiệm vụ, nội dung phối hợp được UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh quan tâm thực hiện tốt, thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết khá kịp thời các vấn đề phát sinh trong năm. Hai bên cũng đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là về nông nghiệp, nông thôn và nông dân ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm, xuất hiện thêm nhiều gương sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao.

Chất lượng hoạt động giám sát, phản biện các nội dung liên quan của các cấp hội nông dân tiếp tục được quan tâm; các cấp chính quyền phối hợp tốt hơn để tổ chức hội thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện. Vai trò của các cấp hội được phát huy, các hoạt động nắm bắt thông tin, giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh trong hoạt động được thực hiện khá kịp thời, kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm, nâng cấp.

UBND tỉnh đã tạo điều kiện đảm bảo các yêu cầu điều kiện hoạt động, phương tiện làm việc của Hội Nông dân tỉnh và các cấp hội nông dân trong tỉnh theo đúng chế độ hiện hành. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng có các hình thức thông tin để các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo các cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; các chương trình, kế hoạch sản xuất; phối hợp, tạo điều kiện để các cấp hội trong tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát phản biện...

Các Sở, ngành, UBND các cấp đã thực hiện rà soát, xác định các nội dung nhiệm vụ phối hợp, tạo điều kiện tốt hơn để các cấp Hội nông dân thực hiện và tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội vùng nông thôn. Trong đó, nổi bật là công tác dạy nghề, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản; hướng dẫn nông dân sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; phong trào xây dựng “Vườn chuẩn nông thôn mới”, Vườn mẫu nông dân”, Chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh”…

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Phi Triều đề nghị tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Phó Giám đốc Sở KH&CN Hoàng Nghĩa Nhạc đề nghị cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức giúp người dân đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo quản chế biến

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các Sở, ngành đánh giá cao việc triển khai thực hiện các nội dung phối hợp giữa Hội Nông dân với các đơn vị. Đồng thời, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tạo mọi điều kiện để khích lệ các phong trào nông dân phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị năm 2023, UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Chú trọng tuyên truyền vận động nông dân chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường; phát huy lợi thế vùng miền, địa phương phát triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Hai đơn vị tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai sâu rộng, có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tăng hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Cùng với đó, chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội và phong trào nông dân; đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp, tạo tiền đề phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn. Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân được tổ chức tại Nghệ An theo Kế hoạch số 593-KH/HNDTW ngày 08/3/2023...

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP