UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh triển khai chương trình phối hợp năm 2023

Sáng 21/3, UBND tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị.

TOP