Trong tỉnh

Triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 689/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai Năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã ký ban hành Kế hoạch số 1039/KH-UBND ngày 29/12/2023 về việc triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm TTATGT

Mục tiêu của Kế hoạch này là nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các địa phương, đơn vị, người phụ trách công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong toàn dân. Qua đó, phấn đấu kìm giữ và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2023. Đồng thời, phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, không để xẩy ra ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị.

UBND tỉnh yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm TTATGT, việc triển khai thực hiện phải nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn tỉnh từ cấp cơ sở xã, phường đến cấp huyện và cấp tỉnh, triển khai ngay từ tháng đầu năm 2024. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có lãnh đạo là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh phải xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo an toàn giao thông và bố trí ngân sách phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức. Tập trung các nguồn lực xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh các điểm ùn tắc giao thông…

Đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT phù hợp với từng khu vực, địa bàn, lứa tuổi và vùng miền

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông cấp huyện, tập trung thực hiện tốt 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Công văn, Kế hoạch của Ban Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành pháp luật về TTATGT trên địa bàn… Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT phù hợp với từng khu vực, địa bàn, lứa tuổi và vùng miền, nhất là lao động tự do, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi người dân phải có ý thức tự bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia giao thông. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, đảm bảo nghiêm minh, kịp thời và hiệu quả, trọng tâm là xử lý các vi phạm là nguyên nhân xẩy ra tai nạn giao thông và các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm đảm bảo chất lượng hiệu quả; rà soát để điều chỉnh, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý. Tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thuỷ nội địa.

Kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện hoán cải, thay đổi kết cấu kích thước của xe để vi phạm trong việc chở hàng quá tải trọng

Tập trung chỉ đạo triển khai công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đặc biệt là bằng xe buýt, vận tải khách liên tỉnh, xe cứu thương. Rà soát, điều chỉnh tần suất, lộ trình, điểm dừng đỗ xe buýt đảm bảo khoa học, hợp lý, phục vụ nhu cầu của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn trong lĩnh vực vận tải.

Cùng với đó, chỉ đạo siết chặt quản lý về công tác đăng ký, đăng kiểm, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo thuận tiện phục vụ tốt cho Nhân dân; kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện hoán cải, thay đổi kết cấu kích thước của xe để vi phạm trong việc chở hàng quá tải trọng; kiên quyết xử lý các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe vi phạm quy định về quản lý. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

Căn cứ kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024 và phân công trách nhiệm cụ thể đến từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện nghiêm túc và gửi Kế hoạch về Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 20/01/2024. Định kỳ hàng quý tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia theo quy định.

Kết thúc năm, UBND tỉnh sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm TTATGT theo quy định. Đồng thời, giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các Thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh theo quy định.

Tác giả: N.B (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP