Trong tỉnh

Tổ chức các lớp học tiếng Lào cơ bản ở khu vực biên giới tỉnh Nghệ An năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 567/KH-UBND ngày 11/8 mở lớp học tiếng Lào cơ bản ở khu vực biên giới tỉnh Nghệ An năm 2022.

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức các lớp học tiếng Lào cơ bản tại 03 đồn Biên phòng có cửa khẩu (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Đồn Biên phòng Thông Thụ).

Mỗi lớp từ 35 đến 40 học viên dành cho các đối tượng gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mỗi xã biên giới từ 05 đến 10 đồng chí. Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng và lực lượng vũ trang đứng chân tại địa bàn xã biên giới từ 20 đến 25 đồng chí. Các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cửa khẩu (Hải quan, Kiểm dịch): Mỗi cơ quan, đơn vị từ 03 đến 05 đồng chí. Các đối tượng khác như Tiểu thương, doanh nghiệp hoạt động ở khu vực biên giới (nếu có nhu cầu).

Thời gian toàn khóa học là 03 tháng. Dự kiến thời gian triển khai mở các lớp học tiếng Lào vào tháng 8/2022, thời gian học cụ thể giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng liên quan chủ trì, phối hợp với Đảng ủy, UBND xã biên giới và lực lượng có liên quan đứng chân trên địa bàn tổ chức lớp học tiếng Lào vào ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu nội dung, chương trình học tập phải sát với thực tế yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; quá trình học tập phải tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đảm bảo chặt chẽ, chất lượng. Sau khi học phải nắm chắc nội dung và vận dụng vào thực tiễn quá trình công tác có hiệu quả.

Căn cứ tình hình thực tế, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Đồn Biên phòng Thông Thụ thống nhất với cấp ủy, chính quyền địa phương về địa điểm mở lớp học để tạo điều kiện thuận lợi cho người học. Kinh phí tổ chức các lớp học trích từ nguồn ngân sách tỉnh theo quy định của Nhà nước.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn Biên phòng chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới tổ chức lớp học tiếng Lào cho các đối tượng đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Kết thúc khóa học, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả chặt chẽ, nghiêm túc và đảm bảo chất lượng.

Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lớp học có hiệu quả, chất lượng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo các đơn vị tại cửa khẩu cử cán bộ tham gia lớp học tiếng Lào để nâng cao trình độ giao tiếp phục vụ công tác.

UBND các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn, Thanh Chương chỉ đạo các xã biên giới phối hợp với các đồn Biên phòng tổ chức mở lớp học tiếng Lào cho các đối tượng theo quy định. Giao chỉ tiêu, tạo điều kiện cho học viên là cán bộ, công chức, viên chức và giáo viên của địa phương tham gia lớp học tiếng Lào.

Tác giả: Kim Oanh (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP