Trong tỉnh

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 247/TB-UBND ngày 1/4 về kết luận của đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2024 diễn ra vào ngày 26/3.

Triển khai hiệu quả công tác giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Theo đó, trên cơ sở các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương căn cứ các nhiệm vụ được phân công và đặc điểm tình hình để xây dựng Chương trình, Kế hoạch chi tiết triển khai hiệu quả công tác giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong đó, tăng cường công tác truyền thông, phổ biến các chính sách pháp luật về giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và nhân dân. Làm tốt công tác định hướng, tư vấn nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm.

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nhất là lao động có tay nghề cao. Đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan quản lý lao động địa phương với các doanh nghiệp; giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, nhất là các Tập đoàn, Tổng Công ty để ký kết thỏa thuận thực hiện đào tạo theo đơn đặt hàng, đào tạo có địa chỉ, gắn tuyển sinh với tuyển dụng, sử dụng lao động sau đào tạo. Làm tốt công tác chuẩn bị nguồn lao động trước khi xuất cảnh; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu thị trường lao động các nước sử dụng lao động Việt Nam.

Thực hiện tốt công tác khảo sát, dự báo nhu cầu thị trường sử dụng lao động gắn với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng ngành, từng địa phương gắn thị trường lao động trong nước, ngoài nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả kết nối giữa các Sở, ngành, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã; hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người lao động, người sử dụng lao động; đồng thời kết nối với các doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để giới thiệu việc làm cho người lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Mở rộng khai thác và phát triển thị trường theo hướng duy trì các thị trường truyền thống có việc làm và thu nhập ổn định, khai thác một số thị trường mới có nhiều tiềm năng, thu nhập cao như các thị trường châu Âu. Thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi từ Quỹ giải quyết việc làm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại và người lao động vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng ngành nghề nhằm tạo thêm nhiều chỗ làm việc cho người lao động; chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm; nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và cá nhân có liên quan trong thực hiện công tác lao động, việc làm và thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm trong thực hiện công tác giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Kết nối cung - cầu, xác định nhu cầu của các doanh nghiệp về đào tạo lao động

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật, các văn bản quy định về công tác giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Quản lý, kiểm soát chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ pháp lý các đơn vị hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tránh trường hợp doanh nghiệp lợi dụng người lao động để làm giàu cho doanh nghiệp. Phối hợp các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động tại các địa phương, tập trung vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo.

Kết nối cung - cầu, xác định nhu cầu của các doanh nghiệp về đào tạo lao động, phối hợp các địa phương tổng hợp nhu cầu giải quyết việc làm của người lao động, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực để đưa ra các hoạt động tư vấn việc làm cho người lao động; quan tâm đối tượng lao động tại các vùng đặc biệt khó khăn. Đổi mới công tác tuyên truyền về nội dung, hình thức, địa bàn, đối tượng tuyên truyền. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác giải quyết việc làm; đồng thời phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh đoàn và địa phương khảo sát xã hội đánh giá hiệu quả hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để có định hướng trong công tác giải quyết việc làm; khuyến khích giải quyết việc làm trong nước, giải quyết việc làm tại chỗ…

Công an tỉnh sớm phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi lừa đảo trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các hình thức lừa đảo khác đối với người lao động.

Ngân hàng chính sách xã hội đảm bảo nguồn vay cho các đối tượng lao động giải quyết việc làm mới, tham gia đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng.

Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chấp hành quy định pháp luật của Nhà nước; nắm chắc các thông tin thị trường lao động nước ngoài có việc làm ổn định và thu nhập cao, chi phí thấp để tư vấn đảm bảo lợi ích cho người lao động; mở rộng đối tượng lao động thuộc địa bàn vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường quản lý nhà nước về công tác giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quản lý lao động trong độ tuổi lao động của địa phương. Thực hiện có hiệu quả các Dự án hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm bền vững, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo sinh kế... thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP