Trong nước

Phó Thủ tướng: Tận dụng mạng xã hội để truyền thông về sắp xếp đơn vị hành chính

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu làm thật tốt và hiệu quả truyền thông về sắp xếp đơn vị hành chính bằng nhiều hình thức, trong đó có mạng xã hội.

Yêu cầu này được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030 (Ban Chỉ đạo), nhấn mạnh khi kết luận cuộc họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo, chiều 28/2.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. (Ảnh: VGP/Hải Minh)

Đề ra yêu cầu phải "làm thật tốt và hiệu quả" công tác truyền thông về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã bằng nhiều hình thức, Phó Thủ tướng gợi ý một trong những kênh thông tin cần tận dụng là mạng xã hội với nội dung ngắn gọn, dễ tiếp cận, có giá trị truyền thông lớn.

Phó Thủ tướng nhận định, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hiện nay có thuận lợi hơn so với đầu nhiệm kỳ do có kinh nghiệm hơn.

Theo Phó Thủ tướng, đã có 20 địa phương chủ động đề xuất sắp xếp địa giới hành chính cấp huyện để có dư địa phát triển, các giải pháp đề ra cũng hài hoà hơn, tôn trọng kiến nghị hợp lý của cơ sở.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh 5 nguyên tắc trong triển khai những công việc sắp tới.

Cụ thể, ban hành văn bản hướng dẫn theo thủ tục rút gọn; nhiệm vụ nào được phép "nợ" theo quy định để lại thực hiện sau bởi nếu dàn hàng ngang làm thì 6 tháng không xong; những nhiệm vụ không thể thực hiện được chuyển sang giai đoạn sau nhưng phải hạn chế đến mức tối đa; triển khai đồng thời những nhiệm vụ còn lại để bảo đảm tiến độ; phải tôn trọng ý kiến của cơ sở, tránh máy móc, nếu không sẽ thất bại.

Từ đó, Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cho ý kiến để Bộ Nội vụ hoàn thiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2024, sớm trình Phó Thủ tướng ký ban hành.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chuẩn bị báo cáo tổng hợp khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các địa phương, gửi các thành viên Ban Chỉ đạo và cử cán bộ có năng lực, chuyên môn tháp tùng từng thành viên Ban Chỉ đạo khi làm việc với các địa phương được phân công.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ có trách nhiệm điều phối chung, xây dựng cơ chế tiếp nhận, trao đổi thông tin thông suốt, nhanh chóng với từng thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương; tổ chức thẩm định các đề án sắp xếp đơn vị hành chính của các địa phương, trước khi trình Chính phủ xem xét để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt.

Các thành viên Ban Chỉ đạo được lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu kỹ báo cáo tổng hợp của Bộ Nội vụ trước khi họp với địa phương; thực hiện linh hoạt hình thức họp với địa phương trong vòng 2 tuần tới; tiếp thu đầy đủ, khách quan thông tin từ địa phương để báo cáo về thường trực Ban Chỉ đạo.

Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, hướng dẫn các địa phương có quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và có phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã để các địa phương đề xuất điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm đồng bộ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ ban hành các nghị định thay thế Nghị định 167/2017 và Nghị định 67/2021 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, trong đó có bổ sung đối tượng là các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thực hiện sắp xếp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc phân loại đô thị đối với thành phố, thị xã, thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp và đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với quận, phường dự kiến hình thành sau sắp xếp.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: vtcnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP