Kinh tế

Nghệ An: Từ tháng 6/2024, dự án giải ngân 0% sẽ điều chuyển vốn

Theo UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh phấn đấu đến tháng 6/2024 không còn đơn vị, dự án chưa giải ngân vốn đầu tư công.

Dự án đường giao thông nối Thành phố Vinh - Thị xã Cửa Lò đã được bố trí 593 tỷ đồng từ vốn đầu tư công. Ảnh tư liệu: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN

Các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc, rà soát các huyện, các chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Từ tháng 6/2024, các dự án chậm giải ngân hoặc giải ngân 0% sẽ cương quyết điều chuyển vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương phải xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần được tập trung quan tâm chỉ đạo. Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với đảm bảo chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Để đáp ứng được các yêu cầu kể trên, các ngành, các huyện, các chủ đầu tư cần bám sát kế hoạch, cam kết giải ngân đã đăng ký để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra (bao gồm vốn của năm 2024 và vốn kéo dài của các năm trước). Các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện; hàng tháng có đánh giá thực hiện cam kết để có giải pháp điều chỉnh kịp thời, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch giao.

Cũng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh cũng yêu cầu đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; chủ động chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong giải phóng mặt bằng. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu các chủ đầu tư cần nâng cao chất lượng đấu thầu, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án có chất lượng, hiệu quả. Đối với các Ban quản lý dự án của chủ đầu tư sẽ tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, chủ động thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Nghệ An đã giải ngân được gần 1.000 tỷ đồng, đạt 21,7%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 (15,3%) và cao hơn bình quân chung cả nước (17,46%), đặc biệt là nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giải ngân đạt 60,8%; có 24/68 đơn vị giải ngân trên 30%; trong đó một số đơn vị giải ngân khá như: Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An (100%), Sở Giáo dục và Đào tạo (69,73%), UBND huyện Yên Thành (59,32%), UBND huyện Đô Lương (52,35%)...

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số nguồn vốn giải ngân còn chậm như: Ngân sách trung ương nguồn vốn trong nước mới đạt 13,01%, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 6,9% và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 11,02%. Trên địa bàn tỉnh vẫn có 26/68 đơn vị giải ngân dưới 10%, trong đó có 13 đơn vị chưa giải ngân (0%).

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP