Trong tỉnh

Nghệ An thành lập Ban chỉ đạo phục vụ vận tải khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão 2023

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ vận tải khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão 2023…

Theo đó, Ban Chỉ đạo phục vụ vận tải khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão 2023 do ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An làmTrưởng ban và ông Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Phó Trưởng ban thường trực.

Bến xe Vinh (Nghệ An)

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, triển khai chỉ đạo thực hiện phục vụ vận tải khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ hội Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo; Tổ chức điều hành hoạt động vận tải khách đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão 2023; Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo việc thực hiện Kế hoạch phục vụ vận tải khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão 2023 gửi Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.

Bến xe Bắc Vinh (Nghệ An)

Đồng thời, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo vận tải khách Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ hội Xuân Quý Mão 2023 thực hiện kế hoạch phục vụ vận tải khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ hội Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kết thúc thực hiện kế hoạch, Ban chỉ đạo tham mưu trình Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch và tham mưu xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định. Ban Chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tác giả: Văn Cương

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP