Trong tỉnh

Nghệ An: Tập trung xử lý các vấn đề liên quan Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 8736/UBND-CN, ngày 14/11/2018 yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến Khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị có liên quan tập trung tăng cường công tác quản lý vận hành, đảm bảo môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc; giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, bồi thường hỗ trợ, tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Khu liên hợp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế, tồn tại, chưa đảm bảo yêu cầu; một số nhiệm vụ trọng tâm vẫn chưa được tham mưu giải quyết dứt điểm.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên đang tồn tại nhiều bất cập, ô nhiễm

Việc quản lý vận hành đảm bảo môi trường tại Khu liên hợp và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các hộ dân chịu ảnh hưởng do sống gần Khu liên hợp là nhiệm vụ quan trọng, cần phải được quan tâm, tập trung triển khai thực hiện và thâm mưu giải quyết, để đảm bảo môi trường, đời sống cho các hộ dân cũng như đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục của Khu liên hợp.

Vì thế, trong thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An giao UBND thành phố Vinh chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, các vấn đề có liên quan đến vận hành xử lý rác thải và công tác đảm bảo môi trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên; phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Nghi Lộc để giải quyết các phát sinh có liên quan, đảm bảo Khu liên hợp được hoạt động thường xuyên, liên tục và đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định; bố trí kinh phí để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo tỷ lệ nguồn vốn; chỉ đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An nghiêm chỉnh thực hiện việc chôn lấp, xử lý rác thải và nước rỉ rác theo đúng quy trình...

Người dân chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm cần sớm được di dời, tái định cư (trong ảnh là nhà ông Nguyễn Xuân Khanh - Xóm 4, xã Nghi Yên xây xong không dám ở)

Giao UBND huyện Nghi Lộc thường xuyên theo dõi, nắm vững tình hình; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; phối hợp với các ngành, các cấp để giải quyết các vấn đề có liên quan, đảm bảo an ninh trật tự và hoạt động thường xuyên, liên tục của Khu liên hợp; tập trung hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, bồi thường GPMB dự án Khu tái định cư các hộ dân sống gần Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Hoàn thành GPMB và toàn bộ các thủ tục có liên quan để khởi công xây dựng Dự án trong tháng 12/2018, hoàn thành cơ bản hạ tầng trong Quý II/2019 để các hộ dân di dời tái định cư;…

Đề nghị Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An nghiêm chỉnh chấp hành Quy trình vận hành chôn lấp xử lý rác thải và Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Khu liên hợp đã được phê duyệt; phải thường xuyên đảm bảo các lớp rác thải chôn lấp được lu lèn và phủ đất đầm chặt theo đúng quy trình để ngăn mùi và chống nước mưa xâm nhập. Các khu vực đã chôn lấp đến cao trình thiết kế phải thực hiện đóng cửa ô chôn lấp đúng quy định, trồng cây xanh để cải tạo môi trường, chống xói lở; làm việc với Sở TN&MT Nghệ An để thống nhất phương án xử lý lượng nước rỉ rác và bùn lắng trong các hồ xử lý; tăng cường tần suất phun diệt ruồi, nhặng; tăng cường trồng cây xanh, nâng cao hàng rào;…

Công văn mới nhất của UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến Khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên

Công ty CP Galax - Chi nhánh Nghệ An tuân thủ nghiêm túc quy trình xử lý rác thải theo đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt và đảm bảo môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Nếu hoạt động xử lý rác thải không đảm bảo quy trình, không đảm bảo môi trường phải tạm dừng hoạt động để khắc phục. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các phát sinh do ô nhiễm môi trường của Nhà máy gây ra và chịu trách nhiệm về việc dừng hoạt động Nhà máy nếu không đảm bảo yêu cầu về môi trường.

Giao Sở TN&MT Nghệ An tăng cường công tác kiểm tra việc xử lý rác thải và công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường tại Khu liên hợp; yêu cầu Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An và Công ty CP Galax - Chi nhánh Nghệ An nghiêm túc thực hiện đúng quy trình xử lý rác thải;… định kỳ ngày 15 hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả hoạt động vận hành Khu liên hợp.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và các đơn vị có liên quan nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành đảm bảo tiến độ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP