Trong tỉnh

HĐND tỉnh miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Trong phiên làm việc tại Kỳ họp thứ 9 diễn ra vào chiều nay (12/10), HĐND tỉnh khóa XVIII đã tiến hành công tác miễn nhiệm, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý điều hành kỳ họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trình bày tờ trình của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh

Trên cơ sở tờ trình giới thiệu nhân sự của UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trình bày, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Các đại biểu HĐND tỉnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh tham dự Kỳ họp nhất trí bầu ông Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh đối với ông Trịnh Thanh Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; bà Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng các đồng chí

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết miễn nhiệm các chức danh thông qua hệ thống phần mềm

Trước đó, trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết tán thành và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An để nhận nhiệm vụ mới; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Quốc Hào – nguyên Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ quy định; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Xuân Hải – nguyên Giám đốc Sở Tài chính nghỉ hưu theo chế độ quy định.

1. Ông: Bùi Thanh An

- Sinh ngày 21 tháng 6 năm 1971.

- Quê quán: Xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng: 31/12/1995.

- Ngày chính thức: 31/12/1996.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng; Cử nhân, ngành Hóa thực phẩm (hệ chính quy); Cử nhân, ngành kế toán (hệ tại chức).

- Trình độ chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

- Đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ trong 03 năm gần nhất (2019, 2020, 2021): Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2. Ông: Nguyễn Văn Đệ

- Sinh ngày 10 tháng 7 năm 1970

- Quê quán: Xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

- Dân tộc: Kinh; Tôn Giáo: Không.

- Ngày vào Đảng: 07/3/1999.

- Ngày chính thức: 07/3/2000.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư Thủy lợi (hệ chính quy).

- Trình độ chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ trong 3 năm gần nhất (2019, 2020, 2021): Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tác giả: Quỳnh – Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP