Miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 10/7, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

LPBank miễn nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc

Sau quyết định miễn nhiệm, Ban Tổng Giám đốc LPBank hiện còn 9 thành viên với Tổng Giám đốc là ông Hồ Nam Tiến và Phó Tổng Giám đốc thường trực Vũ Quốc Khánh.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 427/QĐ-TTg ngày 17/5/2024 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ.

Thaiholdings miễn nhiệm cùng lúc 2 phó tổng giám đốc

Hai nhân sự cấp cao là ông Trịnh Văn Thiềm và ông Vũ Ngọc Định được miễn nhiệm với lý do điều chuyển về doanh nghiệp dự án thuộc Tập đoàn để thực hiện công tác chuyên trách.

Miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Phú Cường

Ngày 22/5/2023, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Phú Cường.

Miễn nhiệm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ngày 19-1-2023 đã ký Quyết định số 27/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Thành để nhận nhiệm vụ mới.

TOP