Miễn nhiệm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ngày 19-1-2023 đã ký Quyết định số 27/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Thành để nhận nhiệm vụ mới.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh 7X của Hà Tĩnh là ai?

Sau khi miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Đặng Ngọc Sơn, HĐND tỉnh này đã bầu ông Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thay thế.

TOP