Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023

Sáng 17/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023.

Tham dự phiên tiếp công dân có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện: Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc.

Quang cảnh phiên tiếp công dân

Huyện Anh Sơn phải giải quyết vụ việc này theo đúng Luật Khiếu nại, tố cáo

Tại phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp nhận phản ánh của bà Cao Thị Hạnh, trú tại xóm 9, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn khiếu nại việc UBND huyện Anh Sơn không lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) để chi trả, hỗ trợ tiền cho gia đình bà do bị ảnh hưởng bởi Dự án Điện năng lượng nông thôn 2 tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Đồng thời, đề nghị chính quyền di dời cột điện ra khỏi vườn.

Công dân Cao Thị Hạnh (trú tại xóm 9, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) nêu kiến nghị

Công trình đường dây 35kV nhánh rẽ Bản Vều thuộc Dự án Năng lượng nông thôn (REI), giai đoạn 2 do Công ty Điện lực 1 (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc) làm chủ đầu tư, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Khi triển khai xây dựng, nhân dân xã Phúc Sơn bị ảnh hưởng đã đồng thuận để nhà thầu thi công xây dựng công trình mà chưa được nhận tiền đền bù. Đơn vị thi công đã phối hợp với UBND xã Phúc Sơn kiểm đếm cây cối, tài sản bị ảnh hưởng phải giải tỏa để có căn cứ cho việc lập hồ sơ đền bù (có bảng kê kiểm đếm riêng cho từng hộ, UBND xã Phúc Sơn và đại diện hộ gia đình ký xác nhận). UBND xã Phúc Sơn đã lập danh sách các hộ gia đình có tài sản thiệt hại do thi công đường điện cao thế Dự án điện Năng lượng nông thôn, (có liệt kê tên tài sản, số lượng, đơn giá, thành tiền của từng hộ bị ảnh hưởng).

Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn Hoàng Quyền báo cáo quá trình giải quyết khiếu nại

Tại phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn Hoàng Quyền đã báo cáo quá trình giải quyết khiếu nại của công dân. Theo đó, Dự án Điện năng lượng nông thôn 2 tại xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An triển khai năm 2004 được thực hiện với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nên thuộc nhóm không phải thực hiện GPMB theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 35/2002/QĐ-UB ngày 29/3/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Xã Phúc Sơn có lập phương án đền bù nhưng không được sự đồng ý của huyện và tỉnh. Toàn bộ hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án đều không được đền bù.

Đại diện Công ty điện lực Nghệ An cho biết, đối với dự án này không tiến hành đền bù GPMB và không có khiếu kiện (chỉ có bà Hạnh khiếu nại). Hiện nay đường dây diện đã được di dời ra khỏi vườn nhà bà Hạnh.

Phát biểu kết luận nội dung khiếu nại của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh những nội dung kiến nghị của công dân đã được chính quyền huyện, xã và Công ty Điện lực Nghệ An xem xét giải quyết.

Việc triển khai thi công đường dây 35 KW để đảm bảo điện sinh hoạt cho người dân là chủ trương đúng và người dân đã được thụ hưởng. Tại thời điểm triển khai dự án, không có quy định cụ thể về việc bồi thường GPMB, bồi thường tài sản trên đất, không có phương án thực hiện bồi thường. Dự án được thực hiện trên tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Vào thời điểm triển khai dự án không có quy định và không lập phương án bồi thường GPMB.

Để đảm bảo quyền lợi của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Anh Sơn phải quyết vụ việc này theo đúng Luật Khiếu nại, tố cáo vì vụ việc đã kéo dài nhưng Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn không giải quyết khiếu nại bằng quyết định mà thực hiện thanh tra, kiểm tra, trả lời công văn. Điện lực Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương, các hộ dân tiến di dời đường dây điện nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Mai Ngọc

Công dân Nguyễn Mai Ngọc (trú tại xóm 12, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu) nêu kiến nghị

Tiếp đó, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị của ông Nguyễn Mai Ngọc, trú tại xóm 12, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu. Ông Ngọc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất ông đã nhận chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thị Năm, hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ năm 2020, nhưng đến nay chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ báo cáo

Theo báo cáo của UBND huyện Quỳnh Lưu, thửa đất hiện nay do ông Nguyễn Mai Ngọc đang sử dụng có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của bà Nguyễn Thị Năm từ năm 2003 (có giấy chuyển nhượng kèm theo); thửa đất này được bà Năm sử dụng từ năm 1964 đã được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp GCNQSDĐ số K 756335 ngày 20/06/1997 tại thửa đất số 455-530, tờ bản đồ số 02 (BĐ 299), diện tích 1.259 m2 (trong đó 400 m2 đất ở, 600 m2 đất vườn, 259 m2 đất vườn thừa). Hiện nay, thửa đất ông Nguyễn Mai Ngọc (theo bản đồ số) là thửa đất 37, tờ bản đồ 42, diện tích 1.974,4 m2 (trong đó 400 m2 đất ở, 1.574,4 m2 đất trồng cây lâu năm), tăng 715 m2 so với diện tích nhận chuyển nhượng năm 2003 của bà Nguyễn Thị Năm. Vì vậy, huyện đang rà soát lại để tiến hành cấp GCNQSDĐ.

Về nội dung này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt đề nghị UBND huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo UBND xã Quỳnh Thắng kiểm tra, rà soát lại nguồn gốc, quá trình sử dụng đất để khẳng định việc giải trình nguyên nhân tăng giảm diện tích thửa đất nêu trên để tiến hành cấp GCNQSDĐ cho công dân.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu rút kinh nghiệm trong việc giải quyết các nội dung của công dân, giải thích rõ ràng để tránh bức xúc cho công dân. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Lưu khẩn trương kiểm tra, rà soát lại chính xác nguồn gốc, quá trình sử dụng đất để xử lý cấp GCNQSDĐ cho công dân theo quy định; giải quyết dứt điểm trước ngày 15/5/2023. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Quỳnh Lưu thực hiện.

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Văn Thắng

Cũng tại phiên tiếp công dân sáng nay, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị của ông Phạm Văn Thắng, trú tại xóm 3, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết quyền lợi đối với thửa đất ông trúng đấu giá năm 2008; hiện nay muốn chuyển nhượng nhưng cơ quan Nhà nước không cho phép.

Công dân Phạm Văn Thắng, trú tại xóm 3, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc kiến nghị

Theo đó, năm 2008, ông Phạm Văn Thắng trúng đấu giá lô đất số 21, tờ bản đồ 04, diện tích 200.0m2, địa chỉ tại xóm 8, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (Kích thước 8x25m) và được UBND huyện Nghi Lộc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AL 995082, số vào sổ H 01360, ngày cấp 04/08/2008.

Theo Bản đồ địa chính xã Nghi Thịnh đo đạc năm 2010 thì thửa đất trên thuộc thửa đất số 479, tờ bản đồ số 6, diện tích 197.0 m2. Đến năm 2013, ông Thắng lập hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được UBND huyện Nghi Lộc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BI 114411, số vào sổ CH 01456, ngày cấp 11/10/2013. Nguyên nhân trong quá trình đo đạc bản đồ địa chính đã đo đạc sai lệch so với mặt bằng bản đồ quy hoạch năm 2006.

Hiện nay, UBND xã đã phối hợp cùng với đơn vị đo đạc cắm mốc tại thực địa, thực hiện hoàn công cắm mốc chi tiết đất khu vực đấu giá trên để tiến hành Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao UBND huyện Nghi Lộc xem xét, hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân; hoàn thành trước 30/6/2023.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP