Trong tỉnh

Bảo đảm tốt chế độ, chính sách đối với nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 15/5, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 chủ trì Hội nghị. Hội nghị kết nối trực tuyến với 71 điểm cầu trong cả nước.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Trong những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, các cơ quan Bộ, ngành Trung ương, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp. Các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo các Quyết định 35, Quyết định 75 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2013 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được trên 21.200 hài cốt liệt sỹ. Riêng tại Nghệ An từ năm 1984 đến nay, Đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được gần 13.100 liệt sỹ, trong đó tìm kiếm trên đất nước Lào hơn 12.600 hài cốt liệt sỹ. Riêng mùa khô 2023 – 2024, tính đến ngày 15/5/2024, Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quy tập và tìm kiếm được 87 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất nước Bạn Lào. Dự kiến, từ nay đến năm 2030, cần tìm kiếm khoảng 500 - 700 hài cốt liệt sỹ.

Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt Liệt sĩ và Quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất nước bạn Lào mùa khô 2023 - 2024

Tuy nhiên, qua thời gian dài triển khai thực hiện các Quyết định 35, Quyết định 75 của Thủ tướng Chính phủ đã xuất hiện một số vướng mắc, phát sinh từ thực tiễn. Tại Hội nghị, các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh, thành phố đã thảo luận, góp ý, làm rõ những hạn chế trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 35, 75 của Thủ tướng Chính phủ, từ đó đề xuất giải pháp, cách làm cụ thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 biểu dương, đánh giá cao những kết quả các cơ quan, đơn vị đã đạt được; nhấn mạnh, các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm phải mang tính đồng bộ, linh hoạt theo sự phát triển của tình hình, phù hợp các quy định chung của pháp luật. Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị thời gian tới các Ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả thiết thực.

Các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương dự toán, phân bổ nguồn kinh phí, bảo đảm đúng, đủ kịp thời; dân chủ công khai theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát, đề xuất bổ sung các thiết bị, phương tiện cần thiết đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; tích cực huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những hành vi sai trái, tiêu cực trong thực hiện chế độ, chính sách về công tác bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Về kiến nghị đề xuất của các đơn vị, địa phương, Thượng tướng Võ Minh Lương giao Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tổng hợp đầy đủ, đưa vào báo cáo tổng kết làm cơ sở kiến nghị đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương nghiên cứu đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế các Quyết định cũ trong thời gian tới bảo đảm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong tình hình mới. Đồng thời, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các Ban, bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là trong đề xuất nghiên cứu ban hành Nghị định thay thế các Quyết định trong thời gian tới. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ kinh phí với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước...

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP