Sôi nổi phong trào đạp xe k.h.ỏ.a t.h.â.n World Naked Bike Ride 2019

World Naked Bike Ride là một phong trào phản kháng toàn cầu với các chuyến đi trong các thành phố trên khắp thế giới, nâng cao nhận thức về các vấn đề như an toàn của người đi xe đạp trên đường, giảm sự phụ thuộc dầu và cứu hành tinh


TOP