Thẻ căn cước công dân bảo mật "kép" nhiều lớp

Ngày 1/7/2021, cùng thời điểm Luật Cư trú 2020 có hiệu lực, Hệ thống cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư cũng chính thức đi vào vận hành. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu việc chuyển đổi phương thức quản lý dân cư của Việt Nam từ thủ công sang hiện đại, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất trong quản lý thông tin công dân giữa các Bộ, ngành, đơn vị và các địa phương.

TOP