Đừng dại gì cãi lại phụ nữ

Phụ nữ không cầu kỳ như đàn ông vẫn nghĩ, sau hàng vạn cách diễn đạt, chung quy lại, họ chỉ muốn nhận được dỗ dành và quan tâm thôi.

TOP