Trong tỉnh

UBND tỉnh trình kỳ họp 17 HĐND tỉnh khóa XVIII nhiều dự thảo Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024

Tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào chiều nay (05/12), UBND tỉnh trình 28 dự thảo Nghị quyết, trong đó tập trung vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; một số cơ chế chính sách cho cán bộ không chuyên trách; chủ trương đầu tư một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp

Cụ thể, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, kế hoạch đầu tư công năm 2024; bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương đối với dự án Đường ven biển Nghi Sơn – Cửa Lò, dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.532 đoạn ĐT.532 đoạn Km0+00 - Km28+00.

UBND tỉnh cũng trình kỳ họp thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 442,729 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 799, 147 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 247, 343 tỷ đồng.

Quang cảnh kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra vào chiều 05/12/2023

Về dự thảo Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024, theo tờ trình của UBND tỉnh đề xuất dự toán thu ngân sách là 15.903.515 triệu đồng.

Liên quan đến số lượng người làm việc và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2024, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt tổng số 55.861 người. Đồng thời trình HĐND tỉnh phê duyệt tổng số lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách cấp huyện trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục nhóm 4 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP năm 2024 là 35 người; tổng số cán bộ, công chức cấp xã là 9.815 người; tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 6.103 người.

Tổng biên chế công chức khối hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2024 là 3.259 biên chế (trong đó, cấp tỉnh là 1.702 biên chế, cấp huyện 1.556 biên chế, dự phòng 01 biên chế); giảm 33 biên chế so với năm 2022.

Một trong những nội dung được quan tâm và cho ý kiến tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh là mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, xóm, khối, bản; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, khối, bản. Theo đó, tại kỳ họp lần này, trong dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề xuất bổ sung 04 chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã mới, gồm: Văn phòng Đảng ủy, Quản lý nhà văn hóa – Đài truyền thanh, Thủ quỹ, Quản lý trật tự xây dựng – giao thông – môi trường hoặc Quy tắc đô thị. Đồng thời, đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số chức danh ở thôn, xóm, khối, bản, gồm: Nhân viên y tế kiêm cộng tác viên dân số; cộng tác viên dân số khối kiêm công tác y tế; bổ sung nhiệm vụ Phó trưởng thôn, xóm, khối, bản vào chức danh Công an viên và Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố. Đề xuất tăng mức phụ cấp, mức hỗ trợ hàng tháng cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 33 của Chính phủ.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 21,047 ha rừng trồng (trong đó, 20,395 ha rừng sản xuất, 0,652 ha rừng đã được quy hoạch cho mục đích sử dụng khác không phải lâm nghiệp nhưng có nguồn gốc là rừng sản xuất) để thực hiện 06 dự án trên địa bàn tỉnh...

UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh thông qua danh mục 423 công trình, dự án, với tổng diện tích 816,22 ha (trong đó, có 278,54 ha đất trồng lúa; 5,22 ha đất rừng phòng hộ; 0,20 ha đất rừng đặc dụng và 532,26 ha đất khác) cần thu hồi đất theo quy định.

Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP