Trong tỉnh

Từ ngày 15/ 8-14/9, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tăng cao so với các tháng trước, đạt 47,87%

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công, trong kỳ (từ ngày 15/8 -14/9), tổng số hồ sơ Trung tâm tiếp nhận là 26.679 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ kỳ trước chuyển sang là 5.784 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết là 20.553 hồ sơ. Cụ thể: Hồ sơ trước hạn, đúng hạn 20.082 hồ sơ (chiếm 96,71%); hồ sơ quá hạn 471 hồ sơ (chiếm 3,29%); hồ sơ trả lại/rút là 98 hồ sơ; hồ sơ chờ bổ sung là 296 hồ sơ.

Số hồ sơ nộp trực tuyến là 10.003 hồ sơ (đạt 47,87%); số lượt sử dụng dịch vụ công ích là 15.171 lượt bao gồm dịch vụ nộp và trả kết quả tại nhà. Hồ sơ của các TTHC liên thông thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) là 25 hồ sơ; trong đó đã có kết quả giải quyết là 14 hồ sơ; bàn giao trả kết quả tại Trung tâm là 12 hồ sơ.

Trung tâm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC và phối hợp kịp thời với cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị để đảm bảo hoạt động thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân đạt hiệu quả. Hàng ngày, người dân nộp hồ sơ trực tuyến được hỗ trợ từ 60-70 lượt, tập trung chủ yếu ở thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp và Cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến, nhằm giảm tải áp lực tiếp nhận trực tiếp, đồng thời tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến (tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tăng cao so với các tháng trước, đạt 47,87%)...

Tuy nhiên, số lượng hồ sơ chờ bổ sung, trả/rút lại trong tháng tại một số đơn vị còn nhiều như: Sở NN&PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, có một số hồ sơ chờ bổ sung không cung cấp đầy đủ lý do, kết quả giải quyết của các bước trước đó lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Số lượng hồ sơ đề nghị Cấp phiếu Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp trễ hạn nhiều, một số hồ sơ trễ hạn thời gian dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Hoạt động bàn giao kết quả giải quyết TTHC của một số đơn vị chưa đảm bảo quy chế hoạt động, quy trình đã được phê quyệt, cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường (hồ sơ trả lại Lĩnh vực đất đai), Sở Giao thông vận tải (nhóm thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng); Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (bàn giao kết quả giải quyết TTHC không đảm bảo về số lượng, thành phần hồ sơ), Sở Y tế (kết quả giải quyết lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề, và đủ điều kiện kinh doanh).

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đối với các TTHC tiếp nhận tại Trung tâm tăng mạnh nhưng chưa đồng đều, một số đơn vị có tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến thấp: Sở NN&PTNT, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng.

Thủ tục Đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục đường bộ Việt Nam có nhiều tính năng, chức năng chưa hoàn thiện nên người dân còn e ngại và khó khăn khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, cụ thể: chức năng lựa chọn hình thức nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích chưa kết nối, liên thông với hệ thống của ngành bưu điện, chức năng gửi tin nhắn thông báo, ngày hẹn trả kết quả chưa đáp ứng nhu cầu của người nộp hồ sơ.

Để hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC đạt hiệu quả cao, Trung tâm đề nghị các đơn vị có số lượng hồ sơ chờ bổ sung nhiều, thực hiện rà soát, cập nhật bổ sung lý do, tài liệu kiểm chứng đầy đủ, việc chờ bổ sung hồ sơ phải đảm bảo theo quy trình, quy định. Tiếp tục nâng cao chất lượng hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết TTHC để hạn chế tình trạng rút/trả hồ sơ.

Sở Tư pháp có giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC nhằm giảm thiểu tình trạng hồ sơ trễ hạn thời gian dài; thực hiện thông tin kịp thời về thời gian hẹn lại ngày trả kết quả giải quyết TTHC bằng chức năng nhắn tin trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Sở Giao thông vận tải tiếp tục chủ động phối hợp với Trung tâm để triển khai các giải pháp tiếp nhận hồ sơ đảm bảo thông suốt, khắc phục ùn tắc, giảm thời gian chờ đợi của người dân, tránh tình trạng người dân đi lại nhiều lần để thực hiện nộp được hồ sơ; chủ động đề xuất các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện liên thông kết nối, chia sẻ, tích hợp và đồng bộ dữ liệu giữa Dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT triển khai và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; triển khai các giải pháp hỗ trợ; chỉnh sửa, hoàn thiện các chức năng của hệ thống để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP