Trong nước

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại Thanh Hóa

Ông Bình cho rằng, Thanh Hóa có tiềm năng phát triển mạnh không chỉ đối với địa phương mà còn với Bắc Trung bộ và lan tỏa ra cả nước.

Sáng nay (02/03) tại Thanh Hóa, Ban chỉ đạo 218 (Ban Chấp hành Trung ương) tổ chức Hội nghị lần thứ nhất “Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Ông Nguyễn Văn Bình UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo đề án chủ trì hội nghị.

UVBCT Nguyễn Văn Bình kết luận Hội nghị.

Sau khi Quyết định Số 218, ngày 14/01/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thành lập ban chỉ đạo “Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” có hiệu lực, Ban chỉ đạo đề án đã ban hành kế hoạch, trước ngày 30/06/2020 phải hoàn thành báo cáo đề án; trình Bộ Chính trị trong quý 3 năm 2020.

Tham gia ý kiến về kế hoạch xây dựng đề án, nhiều ý kiến cho rằng, thời gian chuẩn bị đề án rất ngắn, trước khi trình Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo cần làm việc khẩn trương, khoa học ngay từ đầu. Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng, Thanh Hóa với bề dầy văn hóa, truyền thống lịch sử lâu đời, việc xây dựng đề án này là cần thiết, vì vậy tỉnh xem đây là nhiệm vụ quan trọng. Trước khi có báo cáo dự thảo, Thanh Hóa sẽ tổ chức các hội nghị xin ý kiến các nhà khoa học, nghiên cứu, chuyên ngành liên quan

Ông Chiến nhấn mạnh, đó là điều kiện khá hay về phát triển Thanh Hóa như 4 trung tâm, 5 trụ cột, 6 hành lang kinh tế.. Những cái đó là kết tinh từ nhiều khóa trước: “Tứ sơn lúc đó với tứ sơn bây giờ và tương lai nó khác nhau nhưng bản chất giống nhau. Vậy chúng tôi chuyển thành 4 trung tâm động lực, 5 trụ cột kế thừa. Ý đồ là đưa công thức là 4-5-6-6 và xin ý kiến các đồng chí về cơ sở khoa học và có thuyết phục được không. ”- ông Chiến đề nghị.

Về vấn đề phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho rằng: tỉnh cần đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng: “Về quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển Thanh Hóa cần xác định nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn, đặc biệt mục tiêu đảm bảo quốc phòng an ninh cần đề cập làm rõ quan điểm chủ trương. Kết hợp tốt quốc phòng an ninh với kinh tế, xã hội, tránh tư tưởng chủ quan thiếu cảnh giác, nặng về mục tiêu phát triển kinh tế, nhẹ về quốc phòng an ninh”.

Kết luận hội nghị, UVBCT Nguyễn Văn Bình khẳng định tầm quan trọng của đề án. Các vấn đề về lịch sử, địa chính trị, kinh tế của tỉnh Thanh Hóa được Bộ Chính trị đánh giá có vị trí quan trọng không chỉ đối với kinh tế cả nước mà còn với an ninh quốc phòng; có tiềm năng phát triển kinh tế, động lực thúc đẩy kinh tế miền Trung, Bắc Trung bộ…

Ông Bình cho rằng, Thanh Hóa có tiềm năng phát triển mạnh không chỉ đối với Thanh Hóa mà với Bắc Trung bộ và lan tỏa ra cả nước. Bộ Chính trị nhân định như vậy để giúp Thanh Hóa có bước đột phá trong thời gian tới, khai thác được tiềm năng. Trên cơ sở đó, nếu đề án tốt, Bộ chính trị sẽ ban hành Nghị quyết để có định hướng chiến lược cho Thanh Hóa đến tầm nhìn 2045./.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP