Trong tỉnh

Tóm tắt tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị Phan Đình Trạc

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Phan Đình Trạc

Báo Giao thông xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

- Ngày sinh: 25/8/1958

- Quê quán: xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật

- Chức vụ:

Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII

Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Tốt nghiệp Đại học An ninh.

- 9/1980 - 10/1981: Cán bộ Cục Hồ sơ B, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- 11/1981 - 4/1988: Đội phó Đội An ninh (1983), Đội trưởng Đội An ninh (1984), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Vinh, Nghệ An.

- 5/1988 - 7/1989: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Vinh, Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An.

- 8/1989 - 11/1992: Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Vinh, Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An.

- 12/1992 - 12/1999: Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

- 1/2000 - 1/2001: Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh (12/2000), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (1/2001).

- 2/2001 - 9/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

- 9/2005 - 10/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011.

- 10/2005 - 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2005-2010; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011.

- 10/2010 - 12/2012: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011 (đến 12/2010). Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2011).

- 1/2013 - 26/2/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban và Phó trưởng ban Thường trực (1/2015) Ban Nội chính Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2016).

- 9/2015 - 3/2016: Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

- 26/2/2016 - nay: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (3/2016).

- 6/10/2017 - nay: Tại Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XII, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP