Trong nước

Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng, Phó Chính ủy Học viện Kỹ thuật quân sự được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng được điều động, bổ nhiệm theo Quyết định số 35/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Ảnh: QĐND).

Năm 2017, Thủ tướng quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng trực thuộc Bộ Quốc phòng (phiên hiệu là Bộ tư lệnh 86) trên cơ sở tổ chức lại Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng là đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng; là lực lượng quan trọng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền tổ quốc cả trên đất liền, trên không, trên biển và trên không gian mạng.

Cùng thời điểm, Thủ tướng ký quyết định phê chuẩn với 2 nhân sự khác thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, tại Quyết định số 37/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tại Quyết định số 38/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Huỳnh Chí Nguyện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP