Trong tỉnh

Tăng cường phối hợp, thực hiện trách nhiệm trong việc ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1955/UBND-NN giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện kế hoạch tại Công văn số 05/TB-ĐĐ-QLĐĐ ngày 04/1/2024 của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai về việc thông báo kết quả thực hiện Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều, công tác quản lý đê điều năm 2024.

Tại Công văn số 05/TB-ĐĐ-QLĐĐ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đê điều, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; kiểm tra rà soát, báo cáo đầy đủ số liệu, đúng thực trạng tình hình vi phạm trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường phối hợp thực hiện trách nhiệm trong việc ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều theo quy định của pháp luật.

UBND các cấp tổ chức xử lý dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn đọng, đồng thời tăng cường xử phạt vi phạm hành chính về đê điều, nhất là những vụ vi phạm mới phát sinh; thông báo rộng rãi kết quả chỉ đạo, xử lý đến người dân tạo sự đồng thuận; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều tới các tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, khẩn trương tổ chức lập các nội dung phương án phòng chống lũ của tuyến sông có đê, có phương án phát triển hệ thống đê điều trong quy hoạch tỉnh theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và các văn bản góp ý cụ thể đối với quy hoạch tỉnh.

Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão (Chi cục Thủy lợi) các tỉnh, thành phố và các Hạt quản lý đê tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các hoạt động liên quan đến đê điều đảm bảo thực hiện đúng nội dung được cấp phép, an toàn chống lũ của đê. Trong đó, đặc biệt lưu ý đối với việc thi công các cống qua đê, công trình liên quan đến đê điều có cắt, xẻ đê đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2024.

Đề nghị các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đê điều năm 2024 đã được Cục phân bổ kinh phí theo quy định; trong đó lưu ý khẩn trương lập Dự án/BCKTKT Duy tu bảo dưỡng, đê điều năm 2024 của địa phương, trình Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thẩm định, phê duyệt. Đôn đốc, phối hợp chủ đầu tư các dự án thành phần tu bổ, nâng cấp đê điều trên địa bàn thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đẩy nhanh việc triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ…

Trong 2 tháng đầu năm 2024, toàn quốc đã phát hiện 27 vụ vi phạm về công tác quản lý đê điều, đã xử lý được 07 vụ, còn tồn đọng 20 vụ; trong đó số vụ vi phạm phát sinh trong tháng 2 là 12 vụ, đã xử lý 01 vụ, còn tồn đọng 11 vụ.

Tác giả: T.H

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP