Chiếc khăn tang tố cáo tội ác tày trời của 2 mẹ con ghi lô đề

Giết người trúng số đề rồi phi tang xuống sông để không phải trả tiền, Nguyễn Thị Mến và con trai là Mạc Văn Duy cứ ngỡ sẽ không ai biết được tội lỗi tày trời của mình. Nhưng chiếc khăn tang 2 mẹ con dùng để trói nạn nhân đã lật tẩy mọi tội lỗi để rồi con trai phải nhận án tử, mẹ sám hối cả đời sau song sắt.

TOP