Băn khoăn "căn cước công dân" hay "căn cước"!

Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn việc đổi tên "thẻ căn cước công dân" thành "thẻ căn cước" dù cơ quan soạn thảo khẳng định việc này không tác động đến ngân sách nhà nước, chi phí của xã hội

Công an Nghệ An hoàn thành cấp Căn cước công dân gắn chíp trước kế hoạch

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, với nhiều giải pháp, cách làm hay, ngày 08/6/2023, Công an Nghệ An đã về đích trong thực hiện nhiệm cụ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho 100% công đân đủ điều kiện trên địa bàn (sớm hơn thời hạn đăng ký với Bộ Công an 22 ngày và trước thời hạn Bộ Công an giao 52 ngày).

Nghệ An: Nỗ lực hoàn thành cao điểm cấp Căn cước công dân gắn chíp

Thực hiện cao điểm “70 ngày, đêm” cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đối với công dân có hộ khẩu thường trú tỉnh Nghệ An hiện đang cư trú trong và ngoài địa bàn tỉnh, những ngày này, Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm cao thực hiện có hiệu quả, hoàn thành trước thời hạn Chính phủ và Bộ Công an giao.

Thẻ căn cước công dân bảo mật "kép" nhiều lớp

Ngày 1/7/2021, cùng thời điểm Luật Cư trú 2020 có hiệu lực, Hệ thống cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư cũng chính thức đi vào vận hành. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu việc chuyển đổi phương thức quản lý dân cư của Việt Nam từ thủ công sang hiện đại, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất trong quản lý thông tin công dân giữa các Bộ, ngành, đơn vị và các địa phương.

TOP