Trong tỉnh

Sáng 4/12, Nghệ An có 37 ca dương tính với COVID-19, trong đó 2 ca nhiễm cộng đồng

Từ 18h00 ngày 3/12 đến 6h00 ngày 4/12, Nghệ An ghi nhận 37 ca dương tính mới với COVID-19 tại 12 địa phương. Trong đó có 2 ca cộng đồng, 1 ca lái xe đường dài, 34 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhận N.C.T, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: khối 11, phường Bến Thủy, TP Vinh. Bệnh nhận có triệu chứng ho, người mệt mỏi nên ngày 3/12 Bệnh nhận đến TYT phường Vinh Tân làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhận được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính. Hiện tại Bệnh nhận có triệu chứng: Ho, mệt mỏi, mất vị giác.

2. Bệnh nhận N.Y.N, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: khối 9, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhận ở nhà có triệu chứng sốt, ho. Ngày 3/12 được người nhà đưa đến TYT khám, tại đây Bệnh nhận được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhận được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. Hiện tại Bệnh nhận có triệu chứng: Sốt, ho.

3. Bệnh nhận H.N.B.V, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Diễn Tân, Diễn Châu. Bệnh nhận sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định. Bệnh nhận có triệu chứng: Sốt, sổ mũi.

4. Bệnh nhận N.T.T.T, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận L.H.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: Ho, rát họng.

5. Bệnh nhận N.S.T.Đ, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận N.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: Sổ mũi.

6. Bệnh nhận N.V.H, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Trường Thi, TP Vinh. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận P.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: Sốt, ho, đau họng.

7. Bệnh nhận H.Q.A, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận N.T.Y đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận không có triệu chứng.

8. Bệnh nhận P.T.T, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Lưu Sơn, Đô Lương. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận T.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: Ho, ngạt mũi.

9. Bệnh nhận N.T.T, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Xuân Sơn, Đô Lương. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận N.T.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận không có triệu chứng.

10. Bệnh nhận T.T.H, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Đặng Sơn, Đô Lương. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận L.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: Ho, sổ mũi.

11. Bệnh nhận P.D.T, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Đà Sơn, Đô Lương. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận T.V.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: Sốt, rát họng.

12. Bệnh nhận T.T.Y, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Đà Sơn, Đô Lương. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận T.V.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: Sốt, rát họng.

13. Bệnh nhận P.T.H.D, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Thạch Ngàn, Con Cuông. (trú quán tại khối 4, TT Đô Lương, huyện Đô Lương). Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận N.T.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: Ho, rát họng, ngạt mũi.

14. Bệnh nhận M.V.T, nam, sinh 1985. Địa chỉ: huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. (tạm trú tại: Nghi Lộc) Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận Đ.A.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận không có triệu chứng.

15. Bệnh nhận Đ.T.T, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận N.T.M đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận không có triệu chứng

16. Bệnh nhận Đ.V.T, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận T.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận không có triệu chứng

17. Bệnh nhận Đ.H.N.T, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận T.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: Mệt mỏi, đau đầu, sổ mũi.

18. Bệnh nhận L.B.T, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận L.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: Ho, sốt, đau họng.

19. Bệnh nhận T.Đ.M, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận P.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận không có triệu chứng.

20. Bệnh nhận P.V.T, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận P.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận không có triệu chứng.

21. Bệnh nhận H.B.M, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận T.B.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận Không có triệu chứng.

22. Bệnh nhận N.T.Y.T, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận T.B.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận Không có triệu chứng.

23. Bệnh nhận N.Đ.L, nam, sinh 1989. Địa chỉ: khối Tân Mai, TT Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận N.Đ.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: Ho, ngạt mũi.

24. Bệnh nhận H.T.Đ, nam, sinh 1978. Địa chỉ: Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận N.Đ.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: Ho, tức ngực, khó thở.

25. Bệnh nhận P.G.H, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Minh Châu, Diễn Châu. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận H.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận không có triệu chứng.

26. Bệnh nhận N.V.Q, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Long Sơn, TX Thái Hòa. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận N.X.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận Không có triệu chứng.

27. Bệnh nhận N.T.P, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Mậu Đức, Con Cuông. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận V.T.P đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: Sốt.

28. Bệnh nhận N.T.H.N, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Đại Đồng, Thanh Chương. Bệnh nhận là F1 của Bệnh nhận L.T.A.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: Ho, sốt.

29. Bệnh nhận T.V.P, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Bệnh nhận là lái xe đường dài tuyến Bắc – Nam. Ngày 3/12 Bệnh nhận đi đến huyện Hưng Nguyên và đến TYT Hưng Tây làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhận được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhận không có triệu chứng.

30. Bệnh nhận H.T.T, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Đại Đồng, Thanh Chương. Bệnh nhận đi từ Bình Dương về ngày 1/12, đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận không có triệu chứng.

31. Bệnh nhận T.V.Q, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Thanh Phong, Thanh Chương. Bệnh nhận đi từ Bình Dương về ngày 1/12, Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận không có triệu chứng.

32. Bệnh nhận D.V.T, nam, sinh 1954. Địa chỉ: Xuân Thành, Yên Thành. Bệnh nhận đi từ Bình Dương về ngày 01/12. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận không có triệu chứng.

33. Bệnh nhận N.T.T, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Thanh Phong, Thanh Chương. Bệnh nhận đi từ Đồng Nai về ngày 1/12, Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: Sổ mũi.

34. Bệnh nhận P.T.D, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Diễn Lộc, Diễn Châu. Bệnh nhận đi từ TP HCM về ngày 01/12. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận không có triệu chứng.

35. Bệnh nhận Đ.T.H, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Minh Châu, Diễn Châu. Bệnh nhận đi từ Đồng Nai về ngày 1/12, Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận có triệu chứng: mệt mỏi, mất vị giác.

36. Bệnh nhận L.T.T, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai. Bệnh nhận đi từ Bình Dương về ngày 01/12. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận không có triệu chứng.

37. Bệnh nhận V.V.P, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Môn Sơn, Con Cuông. Bệnh nhận đi từ Bình Dương về ngày 02/12. Bệnh nhận được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhận không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP