Trong nước

Phát ngôn của tân Chủ tịch nước, Thủ tướng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đều bày tỏ quyết tâm cao với nhiệm vụ sắp tới, sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu vào vị trí mới.

Trong bài phát biểu dài khoảng 10 phút sau lễ tuyên thệ vào sáng 5/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại việc trong nhiệm kỳ vừa qua, “con tàu Việt Nam” đã vượt qua hải trình dồn dập, đầy bão tố, nhưng cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện. Ông nhấn mạnh những thành tựu giành được không chỉ đo bằng con số GDP, mà còn là những giá trị xã hội vô hình không thể tính hết. Đó còn là tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, lòng quả cảm nhân hậu và tình người, sự bền bỉ và ái quốc trong nhân dân chúng ta. Không chỉ tài lực, vật lực mà còn cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa.

Người đứng đầu Nhà nước cho biết trên chuyến hải trình sắp tới, “con tàu Việt Nam” sẽ còn gặp phải những con sóng dữ và nhiều ngọn gió lớn, đó là khi có cả những thời cơ và thách thức đan xen. Tuy vậy, ông cho rằng: “Khó khăn không phải là thứ sinh ra để làm chùn bước chân của chúng ta, mà là bài kiểm tra tinh thần nhẫn nại và ý chí vươn lên, làm cho kết quả đạt được trở nên tốt đẹp hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn”.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp: "Khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường 2045 'sánh vai cùng các cường quốc năm châu' như ước nguyện của Bác Hồ và tinh thần Đại hội Đảng XIII đề ra, đó không phải là một món quà có sẵn vào năm 2045, mà đó là mục tiêu cao cả mà chúng ta hôm nay và những thế hệ tiếp theo phải nỗ lực phấn đấu để giành được".

Mở đầu bài phát biểu sau lễ tuyên thệ chiều 5/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết bản thân nhận thức sâu sắc rằng Chính phủ và hoạt động của Chính phủ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Ông nhấn mạnh trách nhiệm của mình phải kế thừa và phát huy những hành tựu, kết quả đạt được; tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tân Thủ tướng cho biết một trong những ưu tiên nhiệm vụ là xây dựng chương trình hành động. Ngoài ra, ông nhấn mạnh đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính Nhà nước và toàn xã hội, cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia. Trong nhiệm kỳ, ông sẽ ưu tiên việc xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ ưu tiên công tác quản lý, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Chính phủ sẽ đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Một trong những ưu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính còn là việc xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện để phát triển huy giá trị, sức mạnh con người, văn hoá và đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển và xây dựng đất nước. Ông cho biết sẽ ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân; coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ông sẽ ưu tiên phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, trong đó quan tâm, chú ý hơn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Ngoài ra, Chính phủ sẽ chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn, văn minh.

Tác giả: Hà My - Hiếu Công

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP