Giáo dục

Nghệ An: Xây dựng mới trường THPT Chuyên Phan Bội Châu đạt chuẩn, đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, HĐND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2)

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được thành lập theo quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 20/8 /1974 của UBND tỉnh Nghệ An. Nhắc đến ngôi trường cấp 3 chuyên hàng đầu cả nước, ở dọc dải đất miền Trung, có một ngôi trường xứng danh đất học khi nhiều năm liền đạt thành tích cao, cựu học sinh toàn tên tuổi nổi tiếng, đó chính là trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Trải qua, gần 60 năm hệ chuyên, hơn 50 năm trường chuyên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trường THPT chuyên Phan Bội Châu luôn phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt, đào tạo cho quê hương, đất nước nhiều người con ưu tú phục vụ cho Cách mạng, công cuộc kiến thiết, sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước và là nơi đào tạo ra nhiều cựu học sinh nổi tiếng, học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế và châu lục. Với vai trò quan trọng việc phát triển giáo dục chất lượng cao của tỉnh nói riêng, vùng Bắc Trung Bộ nói chung, ngày 12/6/2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 827/QD-TTg về việc phê duyệt đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hoá vùng Bắc Trung Bộ, trong đó có đề án “Xây dựng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu thành trường trọng điểm chất lượng cao” theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là thực sự cần thiết và phù hợp.

Địa điểm xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh và xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, với tổng diện tích đất của dự án: 85.233 m2. Thực hiện Quyết định số 1534/QĐ-TTg ngày 03/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư "Chương trình Phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2" do ADB tài trợ trong đó khoản vay chương trình chính sách nhằm hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các trường trung học thuộc các đối tượng: Trường THPT chuyên, trường trung học nơi có điều kiện KT-XH khó khăn; Quyết định số 5596/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An (giai đoạn 1), với quy mô đầu tư xây dựng: Gồm 5 đơn nguyên, trong đó, có 3 đơn nguyên là dãy nhà 5 tầng, 2 đơn nguyên là nhà 4 tầng, gồm: Khối phòng học + phòng chức năng + thư viện và được kết nối với nhau qua hệ thống hành lang cầu, tổng diện tích xây dựng 2.306 m2; tổng diện tích sàn 10.252 m2.

Giai đoạn 1, với quy mô đầu tư xây dựng: Gồm 5 đơn nguyên, trong đó, có 3 đơn nguyên là dãy nhà 5 tầng, 2 đơn nguyên là nhà 4 tầng, gồm: Khối phòng học + phòng chức năng + thư viện và được kết nối với nhau qua hệ thống hành lang cầu, tổng diện tích hiện đã hoàn thành.


Ngày 28 tháng 02 năm 2023, HĐND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2), với tổng mức gần đầu tư: 101 tỷ đồng, với quy mô xây dựng mới các hạng mục: Khối nhà hiệu bộ, cao 3 đến 4 tầng, diện tích xây dựng 465 m2, tổng diện tích sàn khoảng 1.775,5 m2; Khối nhà ăn, cao 1 tầng, diện tích xây dựng 744 m2; Khối nhà ký túc xá học sinh, cao 4 tầng, diện tích xây dựng 1.129 m2, tổng diện tích sàn khoảng 4.516 m2; Các hạng mục khác: San nền; hệ thống đường dây, trạm biến áp; bể nước ngầm; tường rào; phòng cháy chữa cháy và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.

Phối cảnh Xây dựng mới trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

Được sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, Ban ngành cấp tỉnh…việc Xây dựng mới trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An nhằm đảm bảo đạt chuẩn, đồng bộ, hiện đại, ngang tầm khu vực và Quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập Quốc tế.

Nguồn tin: nghean.edu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP