Trong nước

Nghệ An, Hà Tĩnh có thuộc diện sáp nhập theo đề xuất của Bộ Nội vụ?

Tỉnh miền núi, vùng cao phải có quy mô dân số đạt chuẩn 900.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 8.000 km2 trở lên. Các tỉnh còn lại phải đạt chuẩn quy mô dân số 1,4 triệu người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5.000 km2 trở lên.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản lấy ý kiến Ban Tổ chức trung ương, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương về việc sửa đổi nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 (Nghị quyết 1211). Theo đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất thí điểm sáp nhập một số tỉnh không đạt chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên theo Nghị quyết 1211.

Theo Bộ Nội vụ, qua việc thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, các địa phương trên cả nước đã giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 561 đơn vị hành chính cấp xã.

Sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, số cán bộ, công chức cấp huyện dôi dư ra 589 người, cấp xã dôi dư ra 8.488 người. Bên cạnh đó, số người hoạt động không chuyên trách hưởng lương ở cấp xã sau sáp nhập dôi dư 7.723 người.

Việc giải quyết cán bộ cấp xã, cấp huyện dôi dư tại các địa phương, theo Bộ Nội vụ, đang gặp nhiều khó khăn. Trong ba năm qua, các địa phương chỉ giải quyết được 186 cán bộ dôi dư cấp huyện và 5.832 cán bộ, công chức, 7.436 người hoạt động không chuyên trách dôi dư tại cấp xã.

TP. Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Hiện còn khoảng 403 cán bộ, công chức cấp huyện; 2.797 cán bộ, công chức cấp xã và 287 người hoạt động không chuyên trách dôi dư chưa có phương án giải quyết.

Báo cáo của 45 địa phương gửi về Bộ Nội vụ cho thấy sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các địa phương đã giảm chi ngân sách khoảng 1.360 tỷ đồng, trong đó giảm chi tiền lương, phụ cấp 1.011 tỷ đồng, giảm chi hoạt động 311 tỷ đồng, giảm chi khác hơn 40 tỷ đồng.

Sau khi thông tin được đăng tải trên các cơ quan thông tấn báo chí, dư luận xôn xao việc sáp nhập giữa các tỉnh, trong đó có thông tin Hà Tĩnh và Nghệ An sẽ sáp nhập.

Đại diên Bộ Nội vụ cho biết trong giai đoạn 2022-2025, bộ chỉ cố gắng hoàn thiện khung thể chế để thực hiện sáp nhập các tỉnh, trình các cơ quan có thẩm quyền quyết định. Việc tổ chức sáp nhập các tỉnh sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Về lộ trình, tháng 8/2021, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc sửa đổi nghị quyết về tiêu chuẩn, phân loại và việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Tháng 9/2021, Bộ Nội vụ căn cứ các tiêu chuẩn đơn vị hành chính theo nghị quyết sửa đổi để xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thực hiện thí điểm sáp nhập một số tỉnh trong giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 trình Thủ tướng xem xét.

Dự kiến, trong quý 4 năm 2021, Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thông qua đề án.

Về chủ trương sáp nhập các tỉnh, theo Bộ Nội vụ, sẽ thí điểm sắp xếp các tỉnh chưa đạt 50% một trong hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Trước mắt, sẽ thí điểm sáp nhập một số tỉnh có diện tích tự nhiên nhỏ, mật độ dân số đông, có khó khăn về quỹ đất dành cho không gian phát triển.

Theo Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh miền núi, vùng cao quy mô dân số đạt chuẩn 900.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 8.000 km2 trở lên. Đối với các tỉnh còn lại phải đạt chuẩn quy mô dân số 1,4 triệu người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5.000 km2 trở lên. Đối với các thành phố trực thuộc trung ương quy mô dân số đạt chuẩn là 1,5 triệu người trở lên, diện tích tự nhiên đạt 1.500 km2 trở lên.

Hiện Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi Nghị quyết 1211 theo hướng tỉnh miền núi, vùng cao có diện tích tự nhiên rộng hơn 150% trở lên (12.000 km2 trở lên) so với mức tiêu chuẩn chung thì quy mô dân số được giảm 25% (700.000 người trở lên) so với quy định để phù hợp với đặc thù của các tỉnh miền núi, vùng cao có diện tích tự nhiên lớn, địa hình phức tạp, dân số ít.

Xét theo tiêu chuẩn trên, 10 tỉnh, thành phố có diện tích tự nhiên nhỏ, không đạt chuẩn diện tích tự nhiên, có thể bị sáp nhập gồm: Tỉnh Bắc Ninh 822,7 km2; tỉnh Hà Nam 860,5 km2, tỉnh Hưng Yên 926 km2, tỉnh Vĩnh Phúc 1.238,6 km2, TP. Đà Nẵng 1.285,4 km2, tỉnh Ninh Bình 1.378,1 km2, TP. Cần Thơ 1.409 km2, tỉnh Vĩnh Long 1.475 km2, tỉnh Thái Bình 1.570,5 km2, tỉnh Nam Định 1.652 km2.

10 tỉnh, thành phố có dân số thấp nhất cả nước (số liệu 2019), không đạt tiêu chuẩn có thể thuộc diện sáp nhập gồm: Tỉnh Bắc Kạn 313.905 người, tỉnh Lai Châu 460.196 người, tỉnh Cao Bằng 530.341 người, tỉnh Kon Tum 540.438 người, tỉnh Ninh Thuận 590.467 người, tỉnh Điện Biên 598.856 người, tỉnh Đắk Nông 622.168 người, tỉnh Quảng Trị 632.375 người, tỉnh Lào Cai 730.420 người, tỉnh Hậu Giang 733.017 người, tỉnh Lạng Sơn 781.655 người.

Tác giả: PV

Nguồn tin: nhadautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP