Trong tỉnh

Nghệ An dự kiến hợp nhất 4 trung tâm thành Trung tâm xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

UBND tỉnh vừa có dự thảo về việc hợp nhất Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm Xúc tiến du lịch thành “Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Phát triển tỉnh Nghệ An”.

Hiện nay, các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch có vai trò quan trọng trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển thị trường, sản phẩm trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh xuất khẩu; quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh, quảng bá du lịch trong và ngoài nước, phát triển du lịch của tỉnh. Cả 3 lĩnh vực hoạt động này đã góp phần phát triển nền kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giao dịch tại Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh: Châu Lan

Tuy nhiên, hiện nay mỗi lĩnh vực đang được giao cho từng đơn vị chủ trì triển khai hoạt động riêng lẻ, chưa bổ trợ tích cực cho nhau, chưa có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả tạo ra sự thống nhất trong các hoạt động xúc tiến của tỉnh.

Một số chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo giữa các Trung tâm; bộ máy cồng kềnh, hoạt động hiệu quả chưa cao; một việc còn nhiều đầu mối.

Theo dự thảo, việc sáp nhập Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), Trung tâm Xúc tiến thương mại (trực thuộc Sở Công thương), Trung tâm Xúc tiến du lịch (trực thuộc Sở Du lịch) vào Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An trực thuộc UBND tỉnh sẽ làm đơn giản bộ máy, hình thành một cơ quan đầu mối duy nhất của tỉnh hoạt động chuyên nghiệp trong các lĩnh vực xúc tiến, hỗ trợ đầu tư, thương mại và du lịch. Đồng thời nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, từ đó rút ngắn thời gian chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ,... tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài khi có nhu cầu tìm hiểu đầu tư, tư vấn hỗ trợ đầu tư cũng như về các hoạt động thương mại, du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tiếp cận nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Nguyên tắc hợp nhất là các đơn vị sự nghiệp cấp 2 (Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến du lịch trực thuộc sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc sở Công thương) được hợp nhất với đơn vị sự nghiệp cấp 1 (Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh).

Sau khi hợp nhất, các Trung tâm chấm dứt hoạt động, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vật chất, con người, kinh phí về đơn vị mới.

Căn cứ biên chế hiện có của cả 4 đơn vị (bao gồm hợp đồng 68, hợp đồng thu hút) để bố trí theo vị trí việc làm, giải quyết chế độ theo quy định đối với những trường hợp liên quan (đến tuổi nghỉ hưu, không đáp ứng yêu cầu công việc), bảo đảm không vượt quá tổng biên chế được duyệt cho các đơn vị trước khi hợp nhất và thực hiện được lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021.

Sản xuất tại Nhà máy tôn Hoa Sen khu kinh tế Đông Nam. Ảnh tư liệu

Tên gọi mới dự kiến là Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư phát triển tỉnh Nghệ An. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, biên chế của Trung tâm sau khi hợp nhất gồm 39 biên chế trong đó có 36 biên chế công chức, viên chức và 03 biên chế lao động hợp đồng (giảm 4 biên chế hiện có). Trung tâm có 1 Giám đốc, 2 phó Giám đốc. Theo kế hoạch năm 2019 sẽ ra mắt trung tâm mới.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP