Giáo dục

Nghệ An bổ sung hơn 200 tỷ đồng trả lương giáo viên mầm non hợp đồng

Tỉnh này trích ngân sách năm 2023 số tiền hơn 200 tỷ đồng cấp bổ sung ngân sách các huyện, thành phố, thị xã để chi trả tiền lương cho giáo viên mầm non hợp đồng.

Theo đó, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc giải quyết kinh phí; cấp bổ sung ngân sách các huyện, thành phố, thị xã để chi trả tiền lương và các khoản đóng góp năm 2023 cho giáo viên mầm non đã hợp đồng theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh và số giáo viên được tuyển dụng theo Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh.

Cụ thể, tỉnh Nghệ An đã trích ngân sách tỉnh năm 2023, từ nguồn cải cách tiền lương, số tiền 206.442.000.000 cấp bổ sung ngân sách các huyện, thành phố, thị xã để chi trả tiền lương và các khoản đóng góp năm 2023 cho giáo viên mầm non đã hợp đồng và số giáo viên được tuyển dụng theo Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh. Tổng số giáo viên được chi trả trong đợt này là 2.819 giáo viên.

Nghệ An bổ sung hơn 200 tỷ đồng trả lương giáo viên mầm non hợp đồng. Ảnh M.H.

Huyện Yên Thành là địa phương được cấp số tiền chi trả lớn nhất với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng. Tiếp đó là các huyện Quỳnh Lưu, Tp.Vinh, Thanh Chương, Nghi Lộc, Đô Lương…

Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Nghệ An làm thủ tục cấp phát và quản lý theo quy định hiện hành; các huyện, thành phố, thị xã sử dụng nguồn kinh phí đúng chế độ, đối tượng và mục đích được duyệt, thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Danh sách kinh phí được giao cho các địa phương để chi trả lương cho giáo viên.

Như vậy, vướng mắc về chế độ cho các giáo viên mầm non hợp đồng ở Nghệ An đã được giải quyết. Hiện tất cả các giáo viên thuộc diện này nếu đủ điều kiện đã được ưu tiên tuyển dụng vào biên chế. Bên cạnh đó, những trường hợp giáo viên bị nợ lương (trước thời điểm được tuyển dụng vào biên chế) cũng đã kịp thời được tỉnh bố trí cấp ngân sách để chi trả lương và các chế độ khác theo quy định. Việc này đã tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, các nhà trường và các giáo viên.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP