Trong nước

Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND Khánh Hòa có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là hai người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, cùng 43/45 phiếu.

Sáng 8/12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người là lãnh đạo chủ chốt thuộc khối HĐND và UBND.

Kết quả, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất với 43 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 95,6% tổng số phiếu thu về; 2 phiếu tín nhiệm, chiếm 4,4% tổng số phiếu thu về.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đang bỏ phiếu.

Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, là người có phiếu tín nhiệm cao thứ ba với 41 phiếu, chiếm 91,1% tổng số phiếu thu về, 4 phiếu tín nhiệm, chiếm 88,9 tổng số phiếu thu về.

Đứng thứ 4 là ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao là 40, chiếm 88,9% tổng số phiếu thu về, 5 phiếu tín nhiệm, chiếm 11,1% tổng số phiếu thu về.

Trong số Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND, bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là người có số tín nhiệm cao thấp nhất với 28 phiếu, chiếm 62,2% tổng số phiếu thu về, 17 phiếu tín nhiệm, chiếm 37,8 tổng số phiếu thu về.

Hai người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất là ông Võ Nam Thắng - Trưởng Ban Dân tộc với 18 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 40% tổng số phiếu thu về, 24 phiếu tín nhiệm, chiếm 53,3% tổng số phiếu thu về và 3 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 6,7 tổng số phiếu thu về.

Ngoài ra, bà Lê Vinh Liên Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cũng có 18 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 40% tổng số phiếu thu về, 26 phiếu tín nhiệm, chiếm 57,8 tổng số phiếu thu về và 1 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 2,2 tổng số phiếu thu về.

Theo nghị quyết 96 của Quốc hội, với người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" thì có thể xin từ chức.

Trường hợp không xin từ chức thì thường trực HĐND trình HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Tác giả: MINH MINH

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP