Trong nước

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đạt 100% phiếu tín nhiệm cao

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng hai người khác có số phiếu tín nhiệm cao đạt 100%.

Sáng 7/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thái Bình thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu.

Theo kết quả được công bố, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình là 3 người có 60/60 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 100%.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình và các đại biểu dự kỳ họp.

9 người có số phiếu tín nhiệm cao đạt từ 86% trở lên gồm các ông: Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 58 phiếu (96,67%); Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 57 phiếu (95%); Nguyễn Ngọc Tuệ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 56 phiếu (93,33%); Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh 54 phiếu (90%); Lê Văn Thế, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 54 phiếu (90%); Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 53 phiếu (88,33%); Phạm Hồng Tùng, Giám đốc Sở Tài chính 52 phiếu (86,67%) và bà Đỗ Thị Lý, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh 55 phiếu (91,67%).

Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Trong số 26 người được lấy phiếu tín nhiệm, có 8 người không có phiếu tín nhiệm thấp gồm: ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Lê Văn Thế, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ và bà Đỗ Thị Lý, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Bình.

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền và các cơ quan nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP