Trong nước

Bộ trưởng Nội vụ: Thí sinh dự thi nâng ngạch công chức phải nỗ lực, tự tin

98 Vụ trưởng và tương đương, 212 Phó Vụ trưởng, 68 Phó Chủ tịch UBND-HĐND, 193 Giám đốc Sở, 122 Phó Giám đốc và tương đương,… tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức.

Tại lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp diễn ra chiều 22/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định kỳ thi nâng ngạch công chức là hoạt động công vụ thường xuyên, quan trọng của cơ quan quản lý nhằm lựa chọn cán bộ, công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và xem xét, bố trí vào vị trí việc làm tương ứng theo quy định mới của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Bộ Nội vụ là cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính khối cơ quan nhà nước của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Thanh Tuấn).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công chức ngạch chuyên viên cao cấp là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất về một hoặc một số lĩnh vực quản lý nhà nước trong cơ quan, tổ chức hành chính ở Trung ương hoặc cấp tỉnh. Đồng thời chịu trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, hoạch định chính sách, chiến lược vĩ mô theo ngành, lĩnh vực hoặc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong phạm vi bộ, ngành, địa phương.

Nghị quyết số 39-NQ/TW/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quy định: "Chỉ bổ nhiệm chuyên viên cao cấp đối với công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp chiến lược ở các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo cấp ủy, UBND, HĐND và người đứng đầu sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh".

Vì vậy, việc tổ chức tốt kỳ thi này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Nội vụ đã thực hiện một số nội dung đổi mới để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch trong kỳ thi. Đặc biệt là hướng tới mục tiêu chất lượng, thiết thực trong công tác tổ chức thi nâng ngạch công chức, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả.

Nội dung thi sẽ yêu cầu sát với thực tiễn công tác và phải có tính mới, ứng dụng thực tế trong thời gian tới; phải mang tính chất hoạch định chính sách, chiến lược vĩ mô theo ngành, lĩnh vực hoặc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong phạm vi hoạt động của nơi công tác.

Kỳ thi năm nay có tổng số 1.057 cán bộ, công chức, viên chức thí sinh ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương dự thi. Trong đó, khối cơ quan Trung ương có 626 người; khối địa phương có 431 người (Ảnh: Thanh Tuấn).

Để kỳ thi đạt kết quả cao nhất, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hội đồng thi, ban coi thi, ban chấm thi, ban giám sát kỳ thi, các tổ giúp việc hội đồng thi phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện nghiêm túc quy chế, kế hoạch tổ chức kỳ thi, không để xảy ra sai phạm quy chế coi thi, chấm thi. Bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ hội đồng giao cho từng tổ chức, cá nhân trong kỳ thi, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ thi.

Bà Trà cũng đề nghị các thí sinh dự thi nỗ lực, cố gắng, bình tĩnh, tự tin vận dụng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của bản thân để tập trung hoàn thành tốt các môn thi và nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế thi.

Tại lễ khai mạc, ông Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đã phổ biến các nội dung của nội quy, quy chế kỳ thi và các lưu ý đối với thí sinh để đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, hiệu quả và đạt kết quả cao nhất.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, kỳ thi năm nay có tổng số 1.057 cán bộ, công chức, viên chức thí sinh ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương dự thi. Trong đó, khối cơ quan Trung ương có 626 người (98 Vụ trưởng và tương đương; 212 Phó Vụ trưởng và tương đương); khối địa phương có 431 người (68 Phó Chủ tịch UBND, HĐND; 193 Giám đốc Sở và tương đương; 122 Phó Giám đốc và tương đương).

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP