Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng điện

Tại Văn bản số 441/VPUB-QT được ban hành hôm nay (23/5), Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng điện của Điện lực thành phố Vinh tại Công văn số 230/ĐLV-KD ngày 20/5/2023. Đồng thời, giao Ban Quản lý trụ sở UBND tỉnh bố trí cán bộ kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các quy định về sử dụng điện.

22 công chức tòa án bị kỷ luật trong 6 tháng

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết trong 6 tháng (từ tháng 10-2022 đến hết tháng 3-2023), đã có 22 công chức tòa án bị kỷ luật, gồm khiển trách 13 người, cảnh cáo 8 người, khai trừ Đảng 1 người.

Kiểm định đầu vào công chức từ năm 2024

Việc kiểm định đầu vào công chức sẽ được thực hiện định kỳ 2 lần/năm, thống nhất trên cả nước, tạo nguồn cho các địa phương tuyển dụng người theo nhu cầu

Thanh tra công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại nhiều cơ quan

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 909 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ. Kế hoạch nhằm phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực...

Có hồi tố xử lý cán bộ công chức, viên chức?

"Quan điểm của cơ quan soạn thảo là không muốn hồi tố vì sẽ vướng mắc, khó khăn cho cơ quan trực tiếp quản lý công chức, viên chức"- Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói chiều 24/10.

Xử lý nghiêm công chức nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp

Các sở, ngành, đơn vị và các địa phương tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp, có giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm kiến nghị của các doanh nghiệp theo phương châm tăng cường giải pháp, giải quyết, hạn chế giải trình, giải thích. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết công việc trên môi trường số, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xử lý nghiêm công chức nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Kiên quyết loại bỏ cán bộ tiêu cực, vô cảm

Trên cương vị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh cho biết, sẽ gìn giữ và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của Thủ đô qua các thời kỳ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong nhiệm kỳ 2021-2026.

TOP