Trong nước

Bộ Nội vụ nêu giải pháp giữ chân cán bộ, công chức nghỉ việc, thôi việc

Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt công việc, tạo niềm tin, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc.

Theo Bộ Nội vụ, trong bối cảnh kinh tế - xã hội khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng. Dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ, song thời gian qua còn nhiều cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc vì nhiều nguyên nhân.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, ổn định.

Trên cơ sở đó, bộ quản lý ngành, lĩnh vực tham mưu, hoàn thiện các quy định về xã hội hóa, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước... Từ đó làm cơ sở để bộ, ngành, địa phương phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt công việc, tạo niềm tin, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc; đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ trẻ.

“Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc thông qua các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài một cách thiết thực”, Bộ Nội vụ nêu.


Với Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế, Bộ Nội vụ đề nghị làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp, tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Nội vụ cho biết, sẽ chủ động nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước để triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương vào thời điểm phù hợp; tham mưu, đề xuất chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài khu vực công.

Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ và cơ quan chức năng hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP