Trong nước

"Bộ Nội vụ chưa có đề xuất cụ thể sắp xếp tỉnh nào với tỉnh nào"

"Bộ Nội vụ chưa có đề xuất cụ thể sắp xếp tỉnh nào với tỉnh nào mà phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng, trình cấp có thẩm quyền", Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng thông tin.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ chiều 26/12, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã giải đáp thắc mắc của báo chí liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng trả lời báo chí (Ảnh: Thanh Tuấn).

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số nghị quyết của Đảng đã đề cập đến việc này. Mới đây nhất, Nghị quyết 27 của Trung ương cụ thể thêm một bước nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó có nội dung "nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh".

"Việc này đã có chủ trương của Đảng. Tới đây, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho chủ trương trước khi tham mưu trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2023 - 2030", ông Tuấn thông tin.

Trên cơ sở Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Chính phủ ban hành kế hoạch cụ thể kèm lộ trình chi tiết về sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn tới.

Dự kiến đề xuất chia thành hai giai đoạn (2023 - 2025; 2026 - 2030) vì liên quan đến đại hội Đảng các cấp và bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

"Việc sắp xếp đơn vị hành chính tác động rất lớn, không chỉ các đơn vị hành chính phải sắp xếp bộ máy, tổ chức nhân sự mà còn ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh còn tác động rất nhiều mặt, cả về tâm tư tình cảm của đội ngũ cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn một tỉnh nên phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng và có đánh giá tác động trên nhiều mặt trước khi đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương", ông Tuấn phân tích.

Thông tin thêm tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho rằng Nghị quyết 27 của Trung ương ghi rất rõ là "nghiên cứu thí điểm". Vì vậy phải có đề án nghiên cứu rất kỹ lưỡng, phù hợp với quy hoạch đơn vị hành chính các cấp, phù hợp với quy hoạch đô thị, nông thôn và phải có đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Thứ trưởng Nội vụ nhấn mạnh, việc này phải báo cáo Bộ Chính trị, hội nghị Trung ương, Quốc hội bởi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định.

"Bộ Nội vụ chưa có đề xuất cụ thể sắp xếp tỉnh nào với tỉnh nào mà phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng, trình cấp có thẩm quyền", ông Thăng nói.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP