Trong nước

Bổ nhiệm 3 Trưởng phòng giữ chức Phó Cục trưởng

Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ.

Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy trao quyết định bổ nhiệm trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Cục trưởng Cục IV và tân Phó Cục trưởng Cục II.

Ngày 23/5/2024, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy đã chủ trì buổi công bố các Quyết định về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) và Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II).

Theo đó, tại Quyết định số 279/QĐ-TTCP ngày 22/5/2024, Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Lê Huy Thắm, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng khu vực 3 và khối văn hoá, xã hội (Phòng III), Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) giữ chức Phó Cục trưởng Cục IV, Thanh tra Chính phủ.

Tại Quyết định số 283/QĐ-TTCP ngày 22/5/224, Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tất Thành, Trường phòng Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (phòng 1), Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II) giữ chức Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ.

Tại Quyết định số 285/QĐ-TTCP ngày 22/5/224, Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Cường, Trường phòng Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (phòng 3), Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II) giữ chức Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ.

Ông Lê Huy Thắm công tác tại Thanh tra Chính phủ từ năm 2004 đến nay. Trước khi được bổ nhiệm, ông từng công tác tại Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hoá xã hội (Vụ III) - Thanh tra Chính phủ), Cục IV - Thanh tra Chính phủ), Thư ký Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng; Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng nghiệp vụ 3 (Cục IV), Thư ký Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng; Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng nghiệp vụ 3 (Cục IV).

Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Tất Thành và ông Nguyễn Viết Cường có thời gian dài công tác tại Cục II, Thanh tra Chính phủ với các chức vụ: Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng nghiệp vụ 1, Trưởng phòng nghiệp vụ 3, Cục II, Thanh tra Chính phủ.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP