Trong nước

Tổ chức lại 3 tổng cục tại Bộ TN&MT

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có đề án, tờ trình về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 36 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trong nhiệm kỳ khóa XV.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá, Bộ này đề xuất tiếp tục duy trì 5 vụ (Hợp tác quốc tế, KH&CN, Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế, Tổ chức cán bộ), Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Ngoài kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong theo hướng không thành lập phòng trong Vụ (hiện tại có 3 vụ có tổ chức phòng), Bộ này cũng đề nghị giải thể Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền.

Về tổng cục, Bộ TN&MT đề xuất tiếp tục duy trì Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Quản lý đất đai, đồng thời đưa ra phương án tổ chức lại 3 tổng cục. Cụ thể, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được đề xuất tổ chức lại thành 2 đơn vị: Cục Điều tra, Quy hoạch biển và hải đảo và Cục Quản lý tổng hợp biển và hải đảo. Với Tổng cục Môi trường, Bộ đề xuất tổ chức lại thành 4 cục, gồm: Cục Bảo vệ môi trường; Cục Quản lý chất lượng môi trường; Cục Quy hoạch và Đánh giá tác động môi trường; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học. Tương tự, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được đề xuất tách thành Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản.

Cho ý kiến về đề xuất, Bộ Nội vụ đồng ý tổ chức lại 3 tổng cục này vì không đáp ứng tiêu chí thành lập tổng cục theo quy định tại Nghị định số 101 của Chính phủ.

Đối với các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành, Bộ TN&MT đề xuất tiếp tục duy trì 4 cục, gồm: Biến đổi khí hậu; Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam; Quản lý tài nguyên nước; Viễn thám quốc gia. Cùng với đó, Bộ này cũng đề nghị đổi tên Cục Công nghệ thông tin và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường thành Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường để bổ sung chức năng, nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Tác giả: THÀNH NAM

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP