Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ LỄ QUỐC KHÁNH năm 2024 từ ngày 31/8 đến hết ngày 3/9 Dương lịch. Đối với người lao động không thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ LỄ QUỐC KHÁNH năm 2024.

Trung ương thống nhất cao phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2024.

Chính phủ thống nhất trình dự thảo Nghị quyết bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chính phủ ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 2/5/2024 thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số họp Phiên thứ 8

Sáng 24/4, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức Phiên họp lần thứ 8. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức họp phiên thứ bảy

Chiều 02/2, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ bảy nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023; đồng thời thảo luận phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp.

Tiếp tục phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cả về số lượng và chất lượng

Sáng 2/2, Chính phủ tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của nhà nước theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới”. Các đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Khái - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì diễn đàn.

TOP