Trong tỉnh

Thông báo vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Châu Thắng và Chi Khê

Ngày 29/10, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có thông báo số 172 và 173 việc vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Châu Thắng, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong và thủy điện Chi Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP