Kinh tế

Tập đoàn Viễn thông Quân đội đổi tên

Viettel có thể đa dạng hoá sở hữu trong trường hợp Thủ tướng quyết định cổ phần hoá, theo quy định mới của Chính phủ.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ được đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội theo Nghị định vừa ban hành của Chính phủ. Đây là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tập đoàn Viettel trực thuộc Bộ Quốc phòng, chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của Quân ủy Trung ương, thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng đặc biệt do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định.

Tập đoàn Viettel là nhóm công ty gồm công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp thành viên và công ty liên kết, không có tư cách pháp nhân, phối hợp vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn bó chặt chẽ, lâu dài với nhau về nhiệm vụ, lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. Trong đó, các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn Viettel được tổ chức và hoạt động kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu.

Vốn điều lệ của Viettel tại thời điểm thay đổi điều lệ, tổ chức hoạt động (ngày 5/1/2018) là 121.520 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Viettel đến cuối năm 2020 dự kiến tăng lên 300.000 tỷ đồng.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện chủ sở hữu tại Viettel, thực hiện các quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước. Chủ tịch Viettel do Thủ tướng bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và sau khi có ý kiến thống nhất của tập thể Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Theo Nghị định này, Viettel thực hiện đa dạng hoá sở hữu trong trường hợp Thủ tướng quyết định cổ phần hoá, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn Nhà nước tại Viettel. Đề án cổ phần hóa của Viettel đang được xây dựng. Tuy nhiên, do đề án tổng thể của Bộ đang chờ Chính phủ phê duyệt, nên khi đề án này được duyệt thì phương án của Viettel mới được xem xét.

Tác giả: Nguyễn Hà

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP