Khai trương Trung tâm thương mại LOTTE Mart Vinh

Ngày 15/7/2022, Trung tâm thương mại LOTTE Mart Vinh chính thức khai trương. Đây là chi nhánh đầu tiên của LOTTE Mart đặt tại Nghệ An, đồng thời là trung tâm mua sắm thứ 15 tại Việt Nam.

Sau cổ phần hoá, URENCONA làm ăn ra sao?

Trong giai đoạn 2018-2020, doanh thu thuần của URENCONA dao động mạnh, khi năm 2018, 2019 nằm ở mức 65,2 – 65,3 tỷ đồng và tăng mạnh lên 94,5 tỷ đồng vào năm 2020.

Nhựa Bao Bì Vinh báo lãi 20,5 tỷ đồng 9 tháng đầu năm

CTCP Nhựa Bao Bì Vinh là một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu ở Nghệ An. Ngoài cổ đông nhà nước Tổng công ty Hợp tác Kinh tế, doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn HNX còn cổ đông tư nhân là CTCP Nhựa An Phát Xanh với tỷ lệ gần 35%.

TOP