Cái kết buồn của một "đám cưới thần tốc"

Biết Hùng Quốc Hòa (người Trung Quốc) không làm thủ tục xuất cảnh cho D.T.M. (người trước đó vài hôm đồng ý làm vợ Hòa) đi Trung Quốc, Dương Văn Thanh lấy xe máy giúp Hòa đưa Mỵ đi...

TOP