Dự án VNM/UNDP/2021/05 tập huấn bảo tồn và phát triển, khai thác bền vững cây Lùng

Từ ngày 24-29/4/2022, tại nhà văn hoá cộng đồng 6 thôn bản Khủn Na, Pù Duộc, Mường Hinh (xã Đồng Văn) và Ăng Đừa, Na Hướm, Na Hứm (xã Thông Thụ), Ban điều hành dự án VNM/UNDP/2021/05 đã tổ chức 6 lớp tập huấn bảo tồn, bảo vệ và phát triển, khai thác bền vững cây Lùng cho 258 học viên – đại diện cho 258 hộ gia đình đồng bào dân tộc Thái tham gia mô hình phát triển cây Lùng của dự án.

TOP