Phát hiện mẹ ngoại tình, người đàn ông kia còn là bạn thân 10 năm của bố, cô gái suy sụp cầu cứu cộng đồng mạng

"Đó là 1 người bạn chơi chung của ba và mẹ mình nhưng mà nhỏ hơn vài tuổi. Chú đó là người đã có vợ và 2 con. Theo mình được biết thì chú ấy là con nhà có điều kiện từ trước đến giờ. Gái gú, cờ bạc, số đề,... đều có cả. Đến bây giờ đã có vợ nhưng vẫn còn ăn chơi sa đoạ...", người con tâm sự.


TOP