Trong nước

Từ năm 2020, bảng lương, phụ cấp quân đội thay đổi ra sao?

Cùng với việc tăng lương theo bảng lương mới trong quân đội năm 2010 là các khoản phụ cấp, cũng như nâng lương của đối tượng nghề nghiệp này cũng thay đổi.

Các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc bộ Quốc phòng thực hiện theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Cụ thể, mức lương được tính theo bảng nêu tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP với 2 mốc:

Từ nay đến ngày 30/6/2020 với mức lương cơ sở là 1.490.000đồng/tháng.

Từ 1/7/2020 trở đi với mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng (được Quốc hội chính thức chốt tăng ngày 12/11/2019 và áp dụng từ 1/7/2020).

Bảng lương quân đội từ ngày 1/7/2020:

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong quân đội từ 1/7/2020:

Đơn vị: Đồng

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP