Trong nước

Tập trung triển khai, nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2024

Phát biểu tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vào chiều nay (10/7), thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Tỉnh ủy, với sự quan tâm phối hợp, giám sát hiệu quả của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, toàn thể nhân dân và cử tri tỉnh nhà, UBND tỉnh sẽ tập trung triển khai, nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 14 Báo cáo và 22 dự thảo Nghị quyết. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết: Qua theo dõi, tổng hợp thảo luận tại Tổ và tại Hội trường, ý kiến của cử tri phản ánh qua đường dây nóng, đa số các đại biểu HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung các Báo cáo, các dự thảo Nghị quyết, đặc biệt là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 mà UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Các ý kiến của đại biểu đều trách nhiệm, thẳng thắn, sâu sắc, toàn diện, sát thực tiễn, trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển chung của tỉnh. Ngoài ghi nhận kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những vấn đề mang tính thời sự, từ thực tiễn đang đặt ra, được cử tri và nhân dân hết sức quan tâm. Đồng thời, gợi mở, đề xuất nhiều giải pháp để giúp UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành xem xét, khắc phục trong thời gian tới. Các ý kiến phản ánh, kiến nghị và băn khoăn của các đại biểu nêu ra tại phiên thảo luận tại hội trường và tổng hợp ý kiến tại thảo luận tổ về cơ bản đã được các thành viên UBND tỉnh trực tiếp trả lời, giải đáp.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm để hoàn thiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: 6 tháng đầu 2024, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, cụ thể của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng và đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều điểm sáng đáng ghi nhận, về thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình trọng điểm, giải quyết việc làm cho người lao động, công tác an sinh xã hội, cải cách hành chính... Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để đạt được kết quả tích cực được thể hiện trong báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia sẻ, đó là nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo từ Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lan toả tới các ngành, các địa phương; sự phối hợp, giám sát và tạo điều kiện tích cực của HĐND tỉnh. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐND tỉnh đã tổ chức 03 kỳ họp chuyên đề thông qua 45 Nghị quyết để kịp thời giải quyết công việc theo đề nghị của UBND tỉnh.

Cùng với đó là sự điều hành quyết liệt, chủ động của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương theo tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, có sự phân công rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm và tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 152 ngày 18/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, gồm 06 nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 178 nhiệm vụ cụ thể được giao cho các sở, ngành và địa phương; đồng thời, xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý và cả năm; thành lập 05 Tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung hoàn thiện các Đề án quan trọng theo lộ trình đề ra; chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06; công tác an sinh xã hội...

Mặt khác, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, rà soát các lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ còn dư địa để thúc đẩy tăng trưởng; giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh... Đồng thời tuyên truyền sâu rộng để người dân, doanh nghiệp hiểu, chia sẻ, đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, bất lợi từ tình hình thế giới, khu vực và trong nước.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực, khắc phục hạn chế của 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Trong đó, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 61 ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra việc thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch triển khai, các mục tiêu chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh, nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương trình cấp có thẩm quyền thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Đề án điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Đông Nam,...

UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong đó quan tâm hơn nữa đối với 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia để sớm đưa các công trình vào khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư.

Mặt khác, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách; thường xuyên nắm bắt thông tin và kiến nghị từ cơ sở để chủ động có phương án, biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát; Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh trong công tác thẩm tra, kiểm tra, giám sát các nội dung theo kế hoạch đã đề ra ...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: UBND tỉnh tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Tỉnh ủy; với sự quan tâm phối hợp, giám sát hiệu quả của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, toàn thể nhân dân và cử tri tỉnh nhà, UBND tỉnh sẽ tập trung triển khai, nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2024.

UBND tỉnh mong muốn và đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh có sự quan tâm, chỉ đạo, đồng hành, cùng hỗ trợ UBND tỉnh đạt được mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Tác giả: NPV (ghi)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP